×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 207

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 29 IMPLEMENTARE PROIECT AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA 9   
   HCL 28 ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PT ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE MANIFESTARI 5   
   HCL 27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC 4   
   HCL 26 APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALAIA 7   
   HCL 25 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 5   
   HCL 24 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 5   
   HCL 23 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITATII DE CULT 5   
   HCL 22 STABILIREA LUNII APRILIE 2018 - LUNA CURATENIEI DE PRIMAVARA IN COMUNA MALAIA 6   
   HCL 21 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI DOMNULUI PLESANU IONUT GABRIEL CA AJUTOR DE URGENTA 7   
   HCL 20 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, JUDETUL VALCEA, AFERENT AN 5   
   HCL 19 APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI STATUL DE FUNCTII 6   
   HCL 18 APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A UNUI SPATIU - CLADIRE BAIE COMUNALA 51   
   HCL 17 PRIN CARE SE IA ACT DE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU PFA - SAFTA NICOLETA 42   
   HCL 16 PRIN CARE SE IA ACT DE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU SC PLESANU PROD SRL 43   
   HCL 15 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HCL 8/30.01.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 66   
   HCL 14 APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURI 43   
   HCL 13 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENTA A COMITETULUI 43   
   HCL 12 APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI MALAIA 50   
   HCL 11 APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017 46   
   HCL 10 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 45   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 90   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 87   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 75   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 88   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 87   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 97   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 95   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 64   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 86   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 77   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 61   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 90   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 65   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 92   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 96   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 217   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 169   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 140   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 129   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 136   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina