×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

09 Mai
Postat de: malaia

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTARARI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 84   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 70   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 52   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 53   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 40   
   HCL 54 DIN 2017 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI POPESCU VALENTIN COSMIN SI VACANTAREA POSTULUI 29   
   HCL 53 DIN 2017 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 19   
   HCL 52 DIN 2017 APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI MALAIA 2014-2020 47   
   HCL 51 DIN 2017 MODIFICAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE 24   
   HCL 50 DIN 2017 MODIFICARE HCL 39 DIN 2014 SITUATII DE URGENTA 20   
   HCL 49 DIN 2017 ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIATIA DORUMUL MONTAN DIN ROMANIA 19   
   HCL 48 DIN 2017 SE IACT DE INCETAREA ACORDULUI CU SC VOINEASA GREEN ENERGY 32   
   HCL 47 DIN 2017 COMPLETARE ANEXA LA HCL 37 PE 2017 17   
   HCL 46 DIN 2017 INSTRUMENTAREA/APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI MALAIA LA PNDR AFIR CAMIN CULTURAL 19   
   HCL 45 DIN 2017 PROCEDURI DE LUCRU NOMENCLATOR STRADAL 19   
   HCL 44 DIN 2017 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA MALAIA 18   
   HCL 43 DIN 2017 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA IN COMUNA MALAIA PNDR 18   
   HCL 42 DIN 2017 DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE DIRECTA SERVICII CONSULTANTA IN URBANISM 22   
   HCL 41 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 22   
   HCL 40 DIN 2017 ACORDARE SUME CA AJUTOR DE URGENTA PENTRU REFACERE LOCUINTA DISTRUSA DE INCENDIU 44   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 35/2016 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2017 85   
   HCL 34/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 49   
   HCL 33/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 54   
   HCL 32/2016 RECTIFICARE BUGET 50   
   HCL 31/2016 APROBARE ACT ADITIONAL CONTRACT CONCESIUNE CMI DR BALAU 57   
   HCL 30/2016 APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE, AUTORIZARE SI FUNCTIONARE MIJLOACE DE PUBLICITATE 47   
   HCL 29/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 45   
   HCL 28/2016 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL GANEA ELENA 62   
   HCL 1/2016 CONSTITUIRE COMISIE DE VALIDARE 60   
   HCL2/2016 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 45   
   HCL 3/2016 CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 44   
   HCL 4/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 54   
   HCL 5/2016 VALIDARE MANDAT CONSILIER - D-NA GANEA ELENA 48   
   HCL 6/2016 ALEGEREA VICEPRIMARULUI 54   
   HCL 7/2016 STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE 48   
   HCL 8/2016 ADOPTARE PROGRAM 59   
   HCL 9/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 45   
   HCL 10/2016 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE CONSILIUL LOCAL MALAIA 49   
   HCL 11/2016 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 61   
   HCL 12/2016 ORGANIZAREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local