PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 490

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 17   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 14   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 9   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 7   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 10   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 7   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 12   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 14   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 17   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 18   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 14   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 15   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 15   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 13   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 16   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 11   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 66   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 35/2016 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2017 261   
   HCL 34/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 161   
   HCL 33/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 186   
   HCL 32/2016 RECTIFICARE BUGET 165   
   HCL 31/2016 APROBARE ACT ADITIONAL CONTRACT CONCESIUNE CMI DR BALAU 191   
   HCL 30/2016 APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE, AUTORIZARE SI FUNCTIONARE MIJLOACE DE PUBLICITATE 176   
   HCL 29/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 187   
   HCL 28/2016 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL GANEA ELENA 198   
   HCL 1/2016 CONSTITUIRE COMISIE DE VALIDARE 212   
   HCL2/2016 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 156   
   HCL 3/2016 CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 168   
   HCL 4/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 188   
   HCL 5/2016 VALIDARE MANDAT CONSILIER - D-NA GANEA ELENA 162   
   HCL 6/2016 ALEGEREA VICEPRIMARULUI 186   
   HCL 7/2016 STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE 169   
   HCL 8/2016 ADOPTARE PROGRAM 187   
   HCL 9/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 157   
   HCL 10/2016 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE CONSILIUL LOCAL MALAIA 160   
   HCL 11/2016 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 209   
   HCL 12/2016 ORGANIZAREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 214   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia