PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 553

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 59   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 45   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 32   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 30   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 39   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 69   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 71   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 61   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 56   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 56   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 58   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 59   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 58   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 57   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 56   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 65   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 57   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 62   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 55   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 57   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 58   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 60   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 57   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 50   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 13/2016 APROB INCHIRIERE SPATIU CAMIN CIUNGET 155   
   HCL 14/2015 APROB COTIZATIE ASOC COMUNELOR 152   
   HCL 15/2016 COMPLETARE HCL 14/2015 GAL CASTRA TRAIANA 204   
   HCL 16/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 161   
   HCL 17/2016 ALEGEREA PRESED DE SEDINTA 193   
   HCL 18/2016 MODIF COMPLETLISTA INV HCL 3/2016 168   
   HCL 19/2016 APROB TEH EC OB INV MODERNIZ EXTINDERE RETEA APA MALAIA 205   
   HCL 20/2016 APROB DOC TEH EC OB INV CANALIZ ST EPURARE SALISTE CIUNGET 185   
   HCL 21/2016 ASIG COF OB INV MODERNIZ EXTIND RETEA APA MALAIA 147   
   HCL 22/2016 ASIG COF OB INV INFIINTARE CANALIZ MENAJERA CU ST EPURARE SATE SALISTEA SI CIUNGETU 182   
   HCL 23/2016 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 194   
   HCL 24/2016 APROBARE PLAN FUNCTII PUBLICE 2017 171   
   HCL 25/2016 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 143   
   HCL 26/2016 COMPLETARE HCL 41/2011 NORME ORDINE CURATENIE 144   
   HCL 27/2016 ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE 140   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia