PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 545

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 55   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 67   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 69   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 59   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 53   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 52   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 55   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 57   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 55   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 55   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 52   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 62   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 54   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 58   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 53   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 54   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 55   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 56   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 54   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 48   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 46   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 54 DIN 2017 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI POPESCU VALENTIN COSMIN SI VACANTAREA POSTULUI 201   
   HCL 53 DIN 2017 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 192   
   HCL 52 DIN 2017 APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI MALAIA 2014-2020 229   
   HCL 51 DIN 2017 MODIFICAREA STRUCTURII FUNCTIONALE A APARATULUI DE SPECIALITATE 177   
   HCL 50 DIN 2017 MODIFICARE HCL 39 DIN 2014 SITUATII DE URGENTA 166   
   HCL 49 DIN 2017 ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIATIA DORUMUL MONTAN DIN ROMANIA 163   
   HCL 48 DIN 2017 SE IACT DE INCETAREA ACORDULUI CU SC VOINEASA GREEN ENERGY 176   
   HCL 47 DIN 2017 COMPLETARE ANEXA LA HCL 37 PE 2017 183   
   HCL 46 DIN 2017 INSTRUMENTAREA/APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI MALAIA LA PNDR AFIR CAMIN CULTURAL 173   
   HCL 45 DIN 2017 PROCEDURI DE LUCRU NOMENCLATOR STRADAL 164   
   HCL 44 DIN 2017 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA MALAIA 165   
   HCL 43 DIN 2017 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA IN COMUNA MALAIA PNDR 160   
   HCL 42 DIN 2017 DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE DIRECTA SERVICII CONSULTANTA IN URBANISM 164   
   HCL 41 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 179   
   HCL 40 DIN 2017 ACORDARE SUME CA AJUTOR DE URGENTA PENTRU REFACERE LOCUINTA DISTRUSA DE INCENDIU 224   
   HCL 39 DIN 2017 APROBARE CONT DE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2016 152   
   HCL 38 DIN 2017 COMPLETARE INVENTAR DOMENIUL PUBLIC 180   
   HCL 37 DIN 2017 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT IMOBILE-TERENURI 205   
   HCL 36 DIN 2017 APROBARE AMENAJAMENT PASTORAL PASUNE MUNTINU MARE 191   
   HCL 35 DIN 2017 ALOCARE 8000 LEI PENTRU FESTIVALUL LOVISTEAN 211   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia