PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 489

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 3 DIN 30.01.2019 - PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL 28   
   HOTĂRÂREA NR 2 DIN 30.01.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 29   
   HOTĂRÂREA NR 1 DIN 30.01.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 29   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HOTARAREA 14 DIN 2017 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 188   
   HOTARAREA 13 DIN 2017 APROBARE STUDIU OPRTUNITATE CAIET SARCINI CONCESIONARE IMOBIL DOMENIU PUBLIC 167   
   HOTARAREA 12 DIN 2017 SE IA ACT DE INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CMI DR BALAU 158   
   HOTARAREA 11 DIN 2017 MODIFICARE HCL 6/2016 STABILIRE COMISII SPECIALITATE 183   
   HOTARAREA 10 DIN 2017 DESEMNARE REPREZENTANT COMUNA IN ADI SALUBRIZARE 155   
   HOTARAREA 9 DIN 2017 MODIFICAREA HCL 35/2016 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2017 160   
   HOTARAREA 8 DIN 2017 APROBARE STRATEGIE ANUALA ACHIZITII PUBLICE 191   
   HOTARAREA 5 DIN 2017 STABILIRE SITUATII SPECIALE ACORDARE AJUTOARE URGENTA 175   
   HOTARAREA 7 DIN 2017 APROBARE PLAN LUCRARI LEGEA 416/2001 153   
   HOTARAREA 6 DIN 2017 ACORDARE PREMIU CASATORIE LA 50 DE ANI 148   
   HOTARAREA 4 DIN 2017 APROBARE NUMAR ASISTENTI PERSONALI PERS HANDICAP 172   
   HOTARAREA 3 DIN 2017 APROBARE ACT ADITIONAL CONTRACT CMI DR BALAU 177   
   HOTARAREA 2 DIN 2017 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER VANGU MARIANA 179   
   HOTARAREA 1 DIN 2017 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 158   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia