×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 359

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 17 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZARE INFRA 12   
   HCL 16 STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ 10   
   HCL 15 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A COMITETULUI 9   
   HCL 14 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, AFERENT ANULUI 2018 6   
   HCL 13 APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETARILOR 6   
   HCL 12 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 8   
   HCL 11 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER ÎN CONSILIUL LOCAL MALAIA A D-LUI POPESCU RADU 6   
   HCL 10 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, JUD. VÂLCEA, PENTRU ANUL 2019-2020 7   
   HCL 9 APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PERSOANELOR 9   
   HCL 8 ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA 7   
   HCL 7 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE DE URGENȚĂ 9   
   HCL 6 APROBAREA NR DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A NR DE INDEMNIZAȚII 7   
   HCL 5 APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 380148,25LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018 8   
   HCL 4 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA 7   
   HCL 3 PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL MANTA ANDREI ȘI VACANTAREA POSTULUI 6   
   HCL 2 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER ÎN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL D-NEI POPA IOANA 5   
   HCL 1 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 9   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 16 PRIN CARE SE IA ACT DE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU SC PLESANU PROD SRL 103   
   HCL 15 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HCL 8/30.01.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 163   
   HCL 14 APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURI 107   
   HCL 13 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENTA A COMITETULUI 107   
   HCL 12 APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE A COMUNEI MALAIA 131   
   HCL 11 APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017 108   
   HCL 10 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 129   
   HCL 9 APROBAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA MALAIA PENTRU ANUL 2018-2019 110   
   HCL 8 STABILIRE SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL 130   
   HCL 7 APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PERS. 106   
   HCL 6 ACORDARE PREMIU DE CASATORIE SOTILOR CARE IMPLINESC 50 DE ANI DE LA INCHEIEREA CASATORIEI 103   
   HCL 5 STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE IN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE DE URGENTA 109   
   HCL 4 APROBARE NR. ASISTENTI PERSONALI PERSOANE CU HANDICAP GRAV SI INDEMNIZATII PERS. CU HANDICAP 109   
   HCL 3 APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA PE ANUL 2018 130   
   HCL 2 APROBARE ACOPERIRE DEFICIT SI UTILIZARE DIN EXCEDENTUL ANULUI 2017 109   
   HCL 1 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 98   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina