PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 506

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 1   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 1   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 1   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 1   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 1   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 9   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 11   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 9   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 7   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 13   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 12   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 11   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 9   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 10   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 3 DIN 30.01.2019 - PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL 33   
   HOTĂRÂREA NR 2 DIN 30.01.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 34   
   HOTĂRÂREA NR 1 DIN 30.01.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia