PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 517

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.18 - ÎNCHIRIEREA TERENULUI 9   
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 14   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 14   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 27   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 15   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 11   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 12   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 18   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 16   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 16   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 14   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 18   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 20   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 16   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 14   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 16   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 24   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 23 DIN 19.04.2019 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 47   
   HOTĂRÂREA NR 22 DIN 19.04.2019 - APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE 35   
   HOTĂRÂREA NR 21 DIN 19.04.2019 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA 39   
   HOTĂRÂREA NR 20 DIN 19.04.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR 19 DIN 28.03.2019 - STABILIREA LUNII APRILIE 2019 - LUNA CURAȚENIEI DE PRIMĂVARĂ 39   
   HOTĂRÂREA NR 18 DIN 23.03.2019 - APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR 33   
   HOTĂRÂREA NR 17 DIN 28.02.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR 16 DIN 28.02.2019 - STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 35   
   HOTĂRÂREA NR 15 DIN 28.02.2019 - APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR 14 DIN 28.02.2019 - APROBARE A REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI 38   
   HOTĂRÂREA NR 13 DIN 28.02.2019 - APROBAREA AMENJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE 31   
   HOTĂRÂREA NR 12 DIN 28.02.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 37   
   HOTĂRÂREA NR 11 DIN 28.02.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 39   
   HOTĂRÂREA NR 10 DIN 30.01.2019 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA 36   
   HOTĂRÂREA NR 9 DIN 30.01.2019 - APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 38   
   HOTĂRÂREA NR 8 DIN 30.01.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500 LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 34   
   HOTĂRÂREA NR 7 DIN 30.01.2019 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE 36   
   HOTĂRÂREA NR 6 DIN 30.01.2019 -APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP 37   
   HOTĂRÂREA NR 5 DIN 30.01.2019 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018 38   
   HOTĂRÂREA NR 4 DIN 30.01.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia