PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 531

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 22   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 29   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 61   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 63   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 53   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 48   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 47   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 49   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 51   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 50   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 50   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 47   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 57   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 49   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 53   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 48   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 49   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 49   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 51   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 49   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 42   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 40   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2011  VIZITE 
   H.C.L. NR. 35 DIN 2011 APROBARE COMPENSATII BANESTI TIMP LUCRAT SITUATII DE URGENTA 209   
   H.C.L. NR.34 DIN 20011 APROBARE CONSTITUIRE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 202   
   H.C.L. NR.33 DIN 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 204   
   H.C.L. NR. 32 DIN 2011 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR 2010 COM. MALA 225   
   H.C.L.NR. 31 DIN 2011 PRIVIND IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 01.01.2012 199   
   H.C.L. NR. 30 DIN 2011 PRIVIND MODIFICARE HCL 30 DIN 2010 MODIFICARE IMPOZITELE PE ZONE 207   
   H.C.L. NR. 29 DIN 2011 RECTIFICARE BUGET LOCAL 18.05.2011 210   
   H.C.L. NR.28 DIN 2011 PRIVIND APROBARE FOLOSIRE SUMA PENTRU FESTIVALUL LOVISTEAN 200   
   H.C.L. NR.27 DIN 2011 APROBARE REFACERE TROTUAR SCOALA MALAIA 201   
   H.C.L. NR.26 DIN 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL APRILIE 2011 205   
   H.C.L. NR.25 DIN 2011 PRIVIND REFACEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE INFRASTRUCTURA PODURI 211   
   H.C.L. NR.24 DIN 2011 RECTIFICARE BUGET LOCAL 30.03.2011 209   
   H.C.L. NR.23 DIN 2011 APROBARE STUDIU FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE CIUNGET 216   
   H.C.L.NR.22 DIN 2011 PRIVIND REGLEMENTAREA UTILIZARII FOCULUI DESCHIS 200   
   H.C.L. NR.21 DIN 2011 APROBARE ADERARE COMUNA LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI CINEGETICA LOVISTEA 217   
   H.C.L. NR.20 DIN 2011 APROBARE SUMA DE 7000 LEI SUSTINERE ECHIPA DE FOTBAL FORESTA MALAIA 198   
   H.C.L. NR.19 DIN 2011 STABILIREA LUNII APRILIE 2011 LUNA CURATENIEI DE PRIMAVARA IN COM. MALAIA 30.0 205   
   H.C.L. NR. 18 DIN 2011 APROBARE INVESTITIE REABILITARE CAMIN CULTURAL SAT SALISTE 201   
   H.C.L. NR. 17 DIN 2011 APROBARE REPARTIZARE PE TRIMESTRE SUME DEFALCATE BUGET STAT 210   
   H.C.L. NR. 16 DIN 2011 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI SITUATII DE URGENTA 203   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia