PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 517

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 25   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 23 DIN 19.04.2019 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 47   
   HOTĂRÂREA NR 22 DIN 19.04.2019 - APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE 35   
   HOTĂRÂREA NR 21 DIN 19.04.2019 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA 39   
   HOTĂRÂREA NR 20 DIN 19.04.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR 19 DIN 28.03.2019 - STABILIREA LUNII APRILIE 2019 - LUNA CURAȚENIEI DE PRIMĂVARĂ 39   
   HOTĂRÂREA NR 18 DIN 23.03.2019 - APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR 33   
   HOTĂRÂREA NR 17 DIN 28.02.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR 16 DIN 28.02.2019 - STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 35   
   HOTĂRÂREA NR 15 DIN 28.02.2019 - APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR 14 DIN 28.02.2019 - APROBARE A REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI 38   
   HOTĂRÂREA NR 13 DIN 28.02.2019 - APROBAREA AMENJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE 31   
   HOTĂRÂREA NR 12 DIN 28.02.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 37   
   HOTĂRÂREA NR 11 DIN 28.02.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 39   
   HOTĂRÂREA NR 10 DIN 30.01.2019 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA 36   
   HOTĂRÂREA NR 9 DIN 30.01.2019 - APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 38   
   HOTĂRÂREA NR 8 DIN 30.01.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500 LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 34   
   HOTĂRÂREA NR 7 DIN 30.01.2019 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE 36   
   HOTĂRÂREA NR 6 DIN 30.01.2019 -APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP 37   
   HOTĂRÂREA NR 5 DIN 30.01.2019 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018 38   
   HOTĂRÂREA NR 4 DIN 30.01.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2011  VIZITE 
   H.C.L. NR.15 DIN 2011 APROBARE LISTA PROIECTE DE LUCRARI SI SERVICII LICITATIE 2011 219   
   H.C.L. NR. 14 DIN 2011 APROBARE INVESTITIE REAMENAJARE SEDIU VECHI PRIMARIE COM. MALAIA 25.02.2011 213   
   H.C.L. NR. 13 DIN 2011 APROBARE INVESTITIE EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA DECINDEA 25.02.2011 215   
   H.C.L. NR. 12 DIN 2011 APROBARE BUGET LOCAL 2011 - 09.02.2011 213   
   H.C.L. NR. 11 DIN 2011 PRIVITOR LA ACTUALIZARE PLAN DE PAZA COMUNALA 28.01.2011 226   
   H.C.L. NR. 10 DIN 2011 APROBARE PLAN DE LUCRARI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL LEGEA 416- 28.01.2011 207   
   H.C.L. NR. 9 DIN 2011 IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 01.01.2011 - AUTO TRANSP. MARFA 12 TONE - 28.01.201 203   
   H.C.L. NR. 8 DIN 2011 REVOCARE CONTRIBUTIE ANUALA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR BREZOI 28.01.2011 202   
   H.C.L. NR. 7 DIN 2011 APROBARE ACORDARE PREMIU LA 50 ANI DE LA CASATORIE 28.01.2011 204   
   H.C.L. NR. 6 DIN 2011 PRIVIND STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE PT. ACORDARE AJUTOARE DE URGENTA 28. 199   
   H.C.L. NR. 5 DIN 2011 APROBARE VENITURI DIN VALORIFICAREA BUNURILOR HOT. 1010 DIN 28.01.2011 201   
   H.C.L. NR. 4 DIN 2011 PRIVIND APROB. 16 ASISTENTI PERSONALI 28.01.2011 199   
   H.C.L. NR. 3 DIN 2011 PRIVIND TEMATICA PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 202   
   H.C.L. NR. 2 DIN 2011 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 28.01.2011 203   
   H.C.L. NR.1 DIN 2011 PRIVIND APROBAREA TEMATICII 206   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia