PRIMĂRIA MALAIA



27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 534

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 17   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 11   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 16   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 17   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 15   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 15   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 30   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 35   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 34   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 29   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 27   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 25   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 31   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 29   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 32   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 35   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 39   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 38   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 37   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 37   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 35   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 36   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 32   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 31   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 121   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 69   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2012  VIZITE 
   ORGANIGRAMA 29 02 2012 266   
   HCL NR35 DIN 2012 APROBARE DENUMIRE UNITATI SCOLARE MALAIA 22 05 2012 254   
   HCL NR34 DIN 2012 258   
   HCL NR33 DIN 2012 REVOCARE LISTA STATII PUBLICE DE CALATORI COMUNA MALAIA 22 05 2012 266   
   HCL NR32 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 22 05 2012 257   
   HCL NR31 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA 2011 22 05 2012 259   
   HCL NR30 DIN 2012 INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL IOIL - 22 05 2012 272   
   HCL NR29 DIN 2012 INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL CIOBANU - 22 05 2012 260   
   HCL NR28 DIN 2012 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 22 05 2012 256   
   HCL NR27 DIN 2012 APROBARE LISTA STATII PUBLICE DE CALATORI COMUNA MALAIA 27 04 2012 251   
   HCL NR26 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 27 04 2012 263   
   HCL NR 25 DIN 2012 APROBARE PLAN LOCAL DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE GESTIONARE SITUATII 260   
   HCL NR 24 DIN 2012 APROBARE INVESTITIE SCHIMBARE SI MODELARE INVELITOARE DISPENSAR MALAIA 26 03 2012 269   
   HCL NR 23 DIN 2012 ACORDARE TITLU DE CETATEAN DE ONOARE 26 03 2012 263   
   HCL NR 22 DIN 2012 APROBARE INVESTITIE AMENAJARE MINI-TEREN DE SPORT-FOTBAL CIUNGET 26 032012 258   
   HCL NR 21 DIN 2012 STABILIREA LUNII APRILIE 2012 LUNA CURATENIEI DE PRIMAVARA IN COM MALAIA 26 03 20 253   
   HCL NR 20 DIN 2012 APROBARE ASOC PARTICIPATIUNE- EOLIENE 26 03 2012 253   
   HCL NR 19 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 26 03 2012 257   
   HCL NR18 DIN 2012 APROBARE FOLOSIRE EXCEDENT LA BAZA SPORTIVA - 29 02 2012 263   
   HCL NR17 DIN 2012 MODIFICARE IMPOZITE MASINI 2012- 29 02 2012 256   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia