PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 534

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 31   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 63   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 65   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 55   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 50   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 49   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 51   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 53   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 52   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 52   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 49   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 59   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 51   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 55   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 50   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 51   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 51   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 53   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 51   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 44   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2012  VIZITE 
   HCL NR16 DIN 2012 APROBARE PLAN ACTIUNE INZAPEZIRI - 29 02 2012 220   
   HCL NR15 DIN 2012- RECTIFICARE BUGET LOCAL - 29 02 2012 231   
   HCL NR14 DIN 2012 APROBARE INVESTITIE MODERNIZARE SI MANSARDARE VESTIARE BAZA SPORTIVA 29 02 2012 227   
   HCL NR13 DIN 2012 ORGANIGRAMA 29 02 2012 239   
   HCL NR 12 DIN 2012 PRIVIND ALOCAREA A 10000 LEI PT ECHIPA DE FOTBAL DIN 29 02 2012 224   
   HCL NR11 DIN 2012 PRIVIND PROBAREA REGULAMENTULUI DE CONFERIRE A TITLULUI DE CATATEAN DE ONOARE DIN 233   
   HCL NR10 DIN 2012 APROBARE ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 29 02 2012 224   
   HCL NR9 DIN 2012 APROBARE PLAN DE LUCRARI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL LEGEA 416 219   
   HCL NR8 DIN 2012 APROBARE ACORDARE PREMIU LA 50 ANI DE LA CASATORIE 232   
   HCL NR7 DIN 2012 PRIVIND STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE PT ACORDARE AJUTOARE DE URGENTA 234   
   HCL NR6 DIN 2012 APROBARE VENITURI DIN VALORIFICAREA BUNURILOR HOT 50 269   
   HCL NR5 DIN 2012 APROBARE 16 ASISTENTI PERSONALI 227   
   HCL NR4 DIN 2012 APROBARE MODIFICARE ORGANIGRAMA REDUCERE POST MUNCITOR NECALIFICAT 237   
   HCL NR3 DIN 2012 RETEA SCOLARA MALAIA 227   
   HCL NR2 DIN 2012 APROBARE BUGET LOCAL 2012 220   
   HCL NR1 DIN 2012 APROBARE FOLOSIRE EXCEDENT 2011 230   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia