PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 489

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 23 DIN 19.04.2019 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 33   
   HOTĂRÂREA NR 22 DIN 19.04.2019 - APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE 26   
   HOTĂRÂREA NR 21 DIN 19.04.2019 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA 30   
   HOTĂRÂREA NR 20 DIN 19.04.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 29   
   HOTĂRÂREA NR 19 DIN 28.03.2019 - STABILIREA LUNII APRILIE 2019 - LUNA CURAȚENIEI DE PRIMĂVARĂ 31   
   HOTĂRÂREA NR 18 DIN 23.03.2019 - APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR 24   
   HOTĂRÂREA NR 17 DIN 28.02.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 30   
   HOTĂRÂREA NR 16 DIN 28.02.2019 - STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 26   
   HOTĂRÂREA NR 15 DIN 28.02.2019 - APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 28   
   HOTĂRÂREA NR 14 DIN 28.02.2019 - APROBARE A REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI 30   
   HOTĂRÂREA NR 13 DIN 28.02.2019 - APROBAREA AMENJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE 23   
   HOTĂRÂREA NR 12 DIN 28.02.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 28   
   HOTĂRÂREA NR 11 DIN 28.02.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 30   
   HOTĂRÂREA NR 10 DIN 30.01.2019 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA 27   
   HOTĂRÂREA NR 9 DIN 30.01.2019 - APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 28   
   HOTĂRÂREA NR 8 DIN 30.01.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500 LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 26   
   HOTĂRÂREA NR 7 DIN 30.01.2019 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE 27   
   HOTĂRÂREA NR 6 DIN 30.01.2019 -APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP 28   
   HOTĂRÂREA NR 5 DIN 30.01.2019 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018 28   
   HOTĂRÂREA NR 4 DIN 30.01.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2013  VIZITE 
   HCL NR 3 DIN 2013 ANEXA STAT DE FUNCTII - ANUL 2013 SEDINTA CONSILIU DIN 18 01 2013 209   
   HCL NR 3 DIN 2013 ANEXA ORGANIGRAMA 2013 212   
   HCL NR 2 DIN 2013 IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2013 REDUSE LA NIVELUL DIN 2012 DIN 18 01 2013 214   
   HCL NR 1 DIN 2013 IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2013 IN BAZA HG 1309 DIN 18 01 2013 203   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia