PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 32 DIN 26 IUNIE 2020 22   
   MALAIA, HCL 31 DIN 26 IUNIE 2020 19   
   MALAIA, HCL 30 DIN 26 IUNIE 2020 17   
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 31   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 21   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 29   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 30   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 43   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 46   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 47   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 45   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 43   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 41   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 37   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 41   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 38   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 40   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 48   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 49   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 50   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 47   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 51   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 46   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 46   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 48   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 42   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 40   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 141   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 82   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 53 DIN 2014 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2015 266   
   HCL 52 DIN 2014 APROBARE SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE FOND GARANTARE CREDIT RURAL 325   
   HCL 51 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 254   
   HCL 50 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 247   
   HCL 49 DIN 2014 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 261   
   HCL 48 DIN 2014 APROBARE ROF APARAT DE SPECIALITATE 204   
   HCL 47 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT CAMINUL CULTURAL CIUNGET 267   
   HCL 46 DIN 2014 APROBARE ADERARE LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA 243   
   HCL 45 DIN 2014 SE IA ACT DE OPTIUNEA POLITICA A ALESILOR LOCALI 239   
   HCL 44 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 239   
   HCL 43 DIN 2014 APROBARE CONTRACT CONCESIUNE CU OBSTEA MOLIVIS 241   
   HCL 42 DIN 2014 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT 247   
   HCL 41 DIN 2014 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 240   
   HCL 40 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 258   
   HCL 39 DIN 2014 CONSTITUIRE C.L.S.U. SI CENTRU OPERATIV MALAIA 243   
   HCL 37 DIN 2014 APROBAREA REGULAM. DE ORGANIZ. SI FUNCT. AL S.V.S.U. MALAIA 249   
   HCL 38 DIN 2014 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL MANESCU GHEORGHE 248   
   HCL 36 DIN 2014 REORGANIZAREA SERV. VOLUNTAR PT. SIT. DE URGENTA 239   
   HCL 35 DIN 2014 APROB.INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII DIN CAM. CULT.CIUNGET, MALAIA 366   
   HCL 34 DIN 2014 APROB. RECTIFICARE BUGET LOCAL 241   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia