PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 489

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 41   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 48   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 39   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 35   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 34   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 35   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 37   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 35   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 36   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 34   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 39   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 34   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 39   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 35   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 36   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 35   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 38   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 35   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 28   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 28   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 32 DIN 2014 APROBARE INVESTITIE REABILIT. SI REGULARIZARE PARAU VALEA SATULUI 200   
   HCL 33 DIN 2014 APROBARE INVESTITIE DEZVOT. SERV. DE BAZA PT. POPULATIA COM. MALAIA 194   
   HCL 30 DIN 2014 APROBAREA DOCUM. TEH.-ECON. PROIECT REABILIT. SI REGULARIZARE PARAU VALEA SATULUI 195   
   HCL 31 DIN 2014 MODIF. SI COMPLET. ART.1 ALIN.(2) DIN HCL NR.1/2014 APROBARE BUGET LOCAL 205   
   HCL 29 DIN 2014 APROBARE CONT DE EXECUTIE LA 30.06.2014 179   
   HCL 28 DIN 2014 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI MANTA ANDREI SI VACANTARE POST 169   
   HCL 27 DIN 2014 APROBARE STUDIU DE OPORTUNITATE ŞI CAIET DE SARCINI CONCESIONARE TEREN 196   
   HCL 25 DIN 2014 MODIFICARE ANEXĂ LA HCL 21/1999 PRIVIND ?NSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR DOM. PUBLIC 171   
   HCL 26 DIN 2014 APROBARE TRECERE ?N DOM. PRIVAT AL COMUNEI A UNOR IMOBILE 175   
   HCL 24 DIN 2014 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 170   
   HCL 23 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE, PROGRAME 184   
   HCL 22 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 174   
   HCL NR.21 DIN 2014 APROBARE PLAN DE ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI SITUATII DE URGENTA 188   
   HCL NR.20 DIN 2014 APROBARE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A TRACTORULUI U650 M 200   
   HCL NR.19 DIN 2014 APROBARE CONT DE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2013 173   
   HCL NR.17 DIN 2014 APROBARE REALIZARE PROIECT DEZV. SERVICII DE BAZA PENTRU POPULATIA COM. MALAIA 177   
   HCL NR.16 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 181   
   HCL 15 DIN 2014 APROBARE PLAN LOCAL ASIGURARE RESURSE UMANE SI FINANCIARE SITUATII DE URGENTA 194   
   HCL NR 18 DIN 2014 INCHIRIERE DEALUL NEGRU 167   
   HCL 14 DIN 2014 LUNA APRILIE LUNA CURATENIEI 185   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia