PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 59   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 68   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 70   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 60   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 54   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 53   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 57   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 58   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 57   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 56   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 55   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 64   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 56   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 60   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 54   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 56   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 57   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 58   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 56   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 49   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 47   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 32 DIN 2014 APROBARE INVESTITIE REABILIT. SI REGULARIZARE PARAU VALEA SATULUI 216   
   HCL 33 DIN 2014 APROBARE INVESTITIE DEZVOT. SERV. DE BAZA PT. POPULATIA COM. MALAIA 210   
   HCL 30 DIN 2014 APROBAREA DOCUM. TEH.-ECON. PROIECT REABILIT. SI REGULARIZARE PARAU VALEA SATULUI 211   
   HCL 31 DIN 2014 MODIF. SI COMPLET. ART.1 ALIN.(2) DIN HCL NR.1/2014 APROBARE BUGET LOCAL 221   
   HCL 29 DIN 2014 APROBARE CONT DE EXECUTIE LA 30.06.2014 195   
   HCL 28 DIN 2014 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI MANTA ANDREI SI VACANTARE POST 187   
   HCL 27 DIN 2014 APROBARE STUDIU DE OPORTUNITATE ŞI CAIET DE SARCINI CONCESIONARE TEREN 215   
   HCL 25 DIN 2014 MODIFICARE ANEXĂ LA HCL 21/1999 PRIVIND ?NSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR DOM. PUBLIC 188   
   HCL 26 DIN 2014 APROBARE TRECERE ?N DOM. PRIVAT AL COMUNEI A UNOR IMOBILE 195   
   HCL 24 DIN 2014 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 187   
   HCL 23 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE, PROGRAME 200   
   HCL 22 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 191   
   HCL NR.21 DIN 2014 APROBARE PLAN DE ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI SITUATII DE URGENTA 204   
   HCL NR.20 DIN 2014 APROBARE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A TRACTORULUI U650 M 216   
   HCL NR.19 DIN 2014 APROBARE CONT DE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2013 189   
   HCL NR.17 DIN 2014 APROBARE REALIZARE PROIECT DEZV. SERVICII DE BAZA PENTRU POPULATIA COM. MALAIA 194   
   HCL NR.16 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 196   
   HCL 15 DIN 2014 APROBARE PLAN LOCAL ASIGURARE RESURSE UMANE SI FINANCIARE SITUATII DE URGENTA 210   
   HCL NR 18 DIN 2014 INCHIRIERE DEALUL NEGRU 183   
   HCL 14 DIN 2014 LUNA APRILIE LUNA CURATENIEI 201   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia