PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 59   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 43 DIN 30.08.2019 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI MALAIA 68   
   HOTĂRÂREA NR 42 DIN 30.08.2019 - MODEMIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 70   
   HOTĂRÂREA NR 41 DIN 30.08.2019 - DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE 60   
   HOTĂRÂREA NR 40 DIN 30.08.2019 - ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR 54   
   HOTĂRÂREA NR 39 DIN 30.08.2019 - ACORDAREA UNOR PREMII ELEVELOR DIN COMUNA MALAIA 53   
   HOTĂRÂREA NR 38 DIN 30.08.2019 - APROBAREA CONTRIBUȚIEI COMUNEI MALAIA PENTRU SUSȚINEREA 57   
   HOTĂRÂREA NR 37 DIN 30.08.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU 58   
   HOTĂRÂREA NR 36 DIN 30.08.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 57   
   HOTĂRÂREA NR 35 DIN 31.07.2019 - APROBARE TARIFE DE SALUBRIZARE 56   
   HOTĂRÂREA NR 34 DIN 31.07.2019 - ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 55   
   HOTĂRÂREA NR 33 DIN 31.07.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 64   
   HOTĂRÂREA NR 32 DIN 28.06.2019 - STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019 56   
   HOTĂRÂREA NR 31 DIN 30.05.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI 60   
   HOTĂRÂREA NR 30 DIN 30.05.2019 - ÎNSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE 54   
   HOTĂRÂREA NR 29 DIN 30.05.2019 - APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MALAIA LA PROGRAMUL 56   
   HOTĂRÂREA NR 28 DIN 30.05.2019 - ADERAREA COMUNEI MALAIA LA ASOCIAȚIA GENERALĂ A MARGINENILOR 57   
   HOTĂRÂREA NR 27 DIN 30.05.2019 - ACORDAREA SUMEI DE 5.000 LEI CA AJUTOR DE URGENȚĂ 58   
   HOTĂRÂREA NR 26 DIN 30.05.2019 - ALOCAREA SUMEI DE 11.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL 55   
   HOTĂRÂREA NR 25 DIN 19.04.2019 - APROBAREA INDEXĂRII IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 49   
   HOTĂRÂREA NR 24 DIN 19.04.2019 - MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COMUNEI MALAIA 47   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 30 DIN 2015 AVIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT 215   
   HCL 29 DIN 2015 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT INCHIRIERE 204   
   HCL 28 DIN 2015 VALIDARE MANDAT CONS LOCAL JIANU IOAN ROMICA 197   
   HCL 27 DIN 2015 SE IA ACT DE DEMISIA CONS LOC POPESCU VALENTIN COSMIN SI VACANTARE POST 202   
   HCL 26 DIN 2015 REVOCARE HCL 25 PRELUNGIRE ARENDA 194   
   HCL 24 DIN 2015 APROBARE CONT INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2014 193   
   HCL 23 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 191   
   HCL 22 DIN 2015 SE IA ACT DE DEMISIA CONS LOC PLEŞANU MIHAI SI VACANTARE POST 193   
   HCL 21 DIN 2015 MANDATARE REPREZENTANT COMUNA MALAIA LA ADUNAREA GEN ADI SALUBRIZARE 188   
   HCL 20 DIN 2015 APROBARE RETEA SCOLARA 2015 2016 184   
   HCL 19 DIN 2015 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI 2014 183   
   HCL 18 DIN 2015 ALOCARE SUMA SPORT DIN BUGETUL LOCAL 217   
   HCL 17 DIN 2015 PRELUNGIRE SCRISOARE GARANTIE 206   
   HCL 16 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 192   
   HCL 15 DIN 2015 MODIFICARE STATUT ADI SALUBRIZARE 195   
   HCL 14 DIN 2015 PARTICIPARE COMUNA LA GAL CASTRA TRAIANA 201   
   HCL 13 DIN 2015 RECTIFICARE BUGET LOCAL 192   
   HCL 12 DIN 2015 RECTIFICARE BUGET LOCAL 194   
   HCL 11 DIN 2015 STABILIRE LUNA MARTIE LUNA CURATENIEI 187   
   HCL 10 DIN 2015 COMPLETARE HCL 41 DIN 2011 NORME EDILITAR GOSPODARESTI 192   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia