PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 59   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 9 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 8 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 7 DIN 31 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 6 DIN 31 IANUARIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 5 DIN 31 IANUARIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 4 DIN 31 IANUARIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 3 DIN 31 IANUARIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 2 DIN 09 IANUARIE 2020 37   
   MALAIA, HCL 1 DIN 09 IANUARIE 2020 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 23 DIN 19.04.2019 - APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI 58   
   HOTĂRÂREA NR 22 DIN 19.04.2019 - APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE 45   
   HOTĂRÂREA NR 21 DIN 19.04.2019 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA 49   
   HOTĂRÂREA NR 20 DIN 19.04.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 48   
   HOTĂRÂREA NR 19 DIN 28.03.2019 - STABILIREA LUNII APRILIE 2019 - LUNA CURAȚENIEI DE PRIMĂVARĂ 49   
   HOTĂRÂREA NR 18 DIN 23.03.2019 - APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR 43   
   HOTĂRÂREA NR 17 DIN 28.02.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURI RUTIERE ȘI EDILITARĂ 48   
   HOTĂRÂREA NR 16 DIN 28.02.2019 - STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 45   
   HOTĂRÂREA NR 15 DIN 28.02.2019 - APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 50   
   HOTĂRÂREA NR 14 DIN 28.02.2019 - APROBARE A REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI 50   
   HOTĂRÂREA NR 13 DIN 28.02.2019 - APROBAREA AMENJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE 44   
   HOTĂRÂREA NR 12 DIN 28.02.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 47   
   HOTĂRÂREA NR 11 DIN 28.02.2019 - VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 49   
   HOTĂRÂREA NR 10 DIN 30.01.2019 - APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA 46   
   HOTĂRÂREA NR 9 DIN 30.01.2019 - APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 48   
   HOTĂRÂREA NR 8 DIN 30.01.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500 LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 46   
   HOTĂRÂREA NR 7 DIN 30.01.2019 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE 47   
   HOTĂRÂREA NR 6 DIN 30.01.2019 -APROBAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP 47   
   HOTĂRÂREA NR 5 DIN 30.01.2019 - APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2018 48   
   HOTĂRÂREA NR 4 DIN 30.01.2019 - MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE 49   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 9 DIN 2015 APROBARE PLAN ANALIZA ACOPERIRE RISCURI SIT URGENTA 199   
   ORGANIGRAMA 2015 213   
   HCL 8 DIN 2015 ORGANIGRAMA 209   
   HCL 8 DIN 2015 APROBARE ORGANIGRAMA 207   
   HCL 7 DIN 2015 PLAN LUCRARI LEGEA 416 201   
   HCL 6 DIN 2015 ACORDARE PREMIU CASATORIE 50 ANI 204   
   HCL 5 DIN 2015 STABILIRE SIT SPECIALE AJUTOARE URGENTA 210   
   HCL 4 DIN 2015 APROBARE ASISTENTI PERSONALI 205   
   HCL 3 DIN 2015 RECTIFICARE BUGET LOCAL 226   
   HCL 2 DIN 2015 PRELUARE CA VENIT A EXCEDENTULUI 226   
   HCL 1 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 205   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia