×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 385

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 25 APROBAREA INDEXĂRII ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA 26   
   HCL 24 MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COM. MALAIA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ,,OLTENIA CARPATICA 24   
   HCL 23 APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PT. FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL 29   
   HCL 22 APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MALAIA ȘI STATUL 20   
   HCL 21 APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. MALAIA, JUD. VÂLCEA PE ANUL 2019 18   
   HCL 20 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 17   
   HCL 19 STABILIREA LUNII APRILIE 2019 ,,LUNA CURĂȚENIEI DE PRIMĂVARĂ,, ÎN COM. MALAIA 16   
   HCL 18 APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PENTRU ANUL FINANCIAR 2018 AL COMUNEI 17   
   HCL 17 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZARE INFRA 39   
   HCL 16 STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ 29   
   HCL 15 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A COMITETULUI 26   
   HCL 14 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, AFERENT ANULUI 2018 23   
   HCL 13 APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETARILOR 23   
   HCL 12 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 28   
   HCL 11 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER ÎN CONSILIUL LOCAL MALAIA A D-LUI POPESCU RADU 25   
   HCL 10 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, JUD. VÂLCEA, PENTRU ANUL 2019-2020 26   
   HCL 9 APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PERSOANELOR 25   
   HCL 8 ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA 27   
   HCL 7 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE DE URGENȚĂ 42   
   HCL 6 APROBAREA NR DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A NR DE INDEMNIZAȚII 31   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 62   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 65   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 47   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 43   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 43   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 45   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 38   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 39   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 42   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 44   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 43   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 82   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 65   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 78   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 68   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 71   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 74   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 73   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 65   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 60   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina