PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 531

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 10   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 8   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 14   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 20   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 18   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 41   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 31   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 31   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 25   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 24   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 21   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 28   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 26   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 29   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 30   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 36   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 35   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 34   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 34   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 33   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 32   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 33   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 29   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 28   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 117   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL 35/2016 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2017 273   
   HCL 34/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 169   
   HCL 33/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 197   
   HCL 32/2016 RECTIFICARE BUGET 174   
   HCL 31/2016 APROBARE ACT ADITIONAL CONTRACT CONCESIUNE CMI DR BALAU 203   
   HCL 30/2016 APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE, AUTORIZARE SI FUNCTIONARE MIJLOACE DE PUBLICITATE 184   
   HCL 29/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 195   
   HCL 28/2016 SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL GANEA ELENA 209   
   HCL 1/2016 CONSTITUIRE COMISIE DE VALIDARE 226   
   HCL2/2016 VALIDARE CONSILIERI LOCALI 164   
   HCL 3/2016 CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 178   
   HCL 4/2016 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 200   
   HCL 5/2016 VALIDARE MANDAT CONSILIER - D-NA GANEA ELENA 171   
   HCL 6/2016 ALEGEREA VICEPRIMARULUI 195   
   HCL 7/2016 STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE 177   
   HCL 8/2016 ADOPTARE PROGRAM 198   
   HCL 9/2016 RECTIFICARE BUGET LOCAL 166   
   HCL 10/2016 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE CONSILIUL LOCAL MALAIA 169   
   HCL 11/2016 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 221   
   HCL 12/2016 ORGANIZAREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 225   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia