×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 402

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 76   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 82   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 62   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 60   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 57   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 62   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 51   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 56   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 59   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 58   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 55   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 94   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 79   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 96   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 84   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 87   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 89   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 91   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 80   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 72   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 183   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 192   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 188   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 171   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 181   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 177   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 177   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 153   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 168   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 158   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 162   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 179   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 151   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 184   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 175   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 383   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 281   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 241   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 240   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 242   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina