PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 492

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 9   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 9   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 18   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 15   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 11   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 8   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 11   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 8   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 13   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 15   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 19   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 19   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 16   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 17   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 16   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 14   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 17   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 12   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 13   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 70   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 49   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 216   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 227   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 222   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 204   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 220   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 219   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 210   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 187   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 204   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 202   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 205   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 221   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 192   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 213   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 205   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 419   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 310   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 271   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 271   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 269   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia