PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 553

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 32 DIN 26 IUNIE 2020 22   
   MALAIA, HCL 31 DIN 26 IUNIE 2020 19   
   MALAIA, HCL 30 DIN 26 IUNIE 2020 17   
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 31   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 36   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 30   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 25   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 32   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 46   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 47   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 49   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 45   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 47   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 45   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 43   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 37   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 39   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 42   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 40   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 43   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 50   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 50   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 51   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 48   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 53   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 47   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 47   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 49   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 44   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 42   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 142   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 83   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 236   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 244   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 243   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 226   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 239   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 236   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 230   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 205   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 223   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 229   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 238   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 247   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 226   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 236   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 227   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 435   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 329   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 293   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 292   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 287   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia