PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 491

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 17   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 14   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 9   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 7   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 10   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 7   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 12   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 14   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 17   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 18   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 14   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 15   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 15   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 13   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 16   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 11   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 66   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 138   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 129   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 108   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 112   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 106   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 104   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 96   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 109   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 109   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 105   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 100   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 146   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 124   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 148   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 131   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 136   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 140   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 140   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 128   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 126   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia