PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 505

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 1   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 1   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 1   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 1   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 1   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 9   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 11   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 9   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 7   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 13   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 12   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 11   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 9   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 10   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 21   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 20   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 14   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 14   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 11   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 15   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 13   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 18   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 19   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 23   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 22   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 19   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 21   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 17   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 21   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 16   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 16   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 80   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 54   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 1   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 1   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 1   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 1   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 1   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 3   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 9   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 11   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 9   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 7   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 13   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 12   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 11   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 9   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 10   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 20   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia