PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 492

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 9   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 9   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 18   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 15   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 11   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 8   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 11   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 8   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 13   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 15   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 19   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 19   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 16   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 17   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 16   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 14   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 17   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 12   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 13   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 70   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 49   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2011  VIZITE 
   HCL NR 55 DIN 2011 NUMIRE PERSOANA RESPONSABILA CU LEGEA 544 ACCESUL LA INFORMATIILE PUBLICE - 29 12 254   
   HCL NR 54 DIN 2011 APROBARE LISTA CU LUCRARI PROPUSE A SE EXECUTA IN 2012 - 29 12 2011 245   
   HCL NR 53 DIN 2011 IMOZITE SI TAXE LOCALE CU 01 01 2012 - 29 12 2011 248   
   HCL NR 52 DIN 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 21 12 2011 241   
   HCL NR 51 DIN 2011 APROBARE INSUSIRE VARIANTA FINALA STEMA COMUNA - 30 11 2011 242   
   HCL NR 50 DIN 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30 11 2011 237   
   H.C.L. NR. 49 PE 2011 APROBARE ACHIZITIE DIRECTA MANOPERA REABILITARE CAMIN SALISTE -27.10.2011 237   
   H.C.L. NR. 48 PE 2011 APROBARE PRELUARE TORENTI MALAIA - 27.10.2011 249   
   H.C.L. NR. 47 PE 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 27.10.2011 245   
   H.C.L. NR. 46 DIN 2011 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 23.09.2011 247   
   H.C.L. NR. 45 DIN 2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AUGUST 2011 241   
   H.C.L. NR. 44 DIN 2011 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIEI DIRECTE A MATERIALELOR PENTRU REABILITARE CAMINC 251   
   H.C.L. NR. 43 DIN 2011 PRIVIND APROBARE DOCUMENT DE POZITIE DESEURI ISPA 242   
   H.C.L.NR. 42 DIN 2011 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL 67 DIN 2010 DESEURI- ADI - SALUBRIZARE 257   
   H.C.L. NR.41 DIN 2011 PRIVIND APROBAREA NORMELOR, FAPTELOR CONTRAVENTIONALE DOMENIUL UTILITAR GOSPOD 236   
   H.C.L. NR. 40 DIN 2011 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL IULIE 2011 252   
   H.C.L. NR.39 DIN 2011 PRIVIND APROBARE PROIECT DE INVESTITII GRUP SANITAR SCOALA MALAIA 224   
   H.C.L. NR.38 DIN 2011 PRIVIND APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE CAMIN CULTURAL SAT MALAIA 235   
   H.C.L. NR. 37 DIN 2011 PRIVIND APROBARE PROIECT DE INVESTITII REABILITARE CAMIN CULTURAL SAT MALAIA 245   
   H.C.L. NR. 36 DIN 2011 APROBARE ASIGURARE DE VIATA SITUATII DE URGENTA 249   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia