PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 530

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 10   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 8   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 14   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 20   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 18   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 41   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 31   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 31   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 25   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 24   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 21   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 28   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 26   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 29   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 30   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 36   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 35   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 34   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 34   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 33   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 32   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 33   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 29   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 28   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 117   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2013  VIZITE 
   HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA 253   
   HCL 41 DIN 2013 APROBARE REGULAMENTE CAMINE CULTURALE MALAIA 20.12.2013 253   
   HCL 40 DIN 2013 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2014 16.12.2013 262   
   HCL 39 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 16.12.2013 280   
   HCL 38 DIN 2013 APROBARE ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 16.12.2013 255   
   HCL 37 DIN 2013 APROBARE EXERCITARE ACCES FURNIZORI DE RETELE DE COMUNICATII - 29.11.2013 258   
   HCL 36 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 29.11.2013 265   
   HCL 35 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11.11.2013 260   
   HCL 34 DIN 2013 APROBARE CONTRACTARE BULDOEXCAVATOR - 11.11.2013 273   
   HCL 33 DIN 2013 APROBARE COTIZATIE ANUALA ASOCIATIA COMUNELOR - 31.10.2013 254   
   HCL 32 DIN 2013 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE PUG MALAIA IN 2013 - 31.10.2013 259   
   HCL 31 DIN 2013 APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE CAMIN CULTURAL MALAIA 17.10.2013 263   
   HCL 30 DIN 2013 APROBARE PROIECT DE INVESTITII REABILITARE CAMIN CULTURAL MALAIA 17.10.2013 267   
   HCL 29 DIN 2013 MODIFICARE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA- 26.09.2013 261   
   HCL 28 DIN 2013 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 26.09.2013 263   
   HCL NR. 27 DIN 2013 APROBARE PLAN NITRITI - 30.08.2013 263   
   HCL NR. 26 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30.08.2013 252   
   ANEXA LA HCL 25 DIN 2013 APROBARE PRELUARE TORENTI MALAIA - 30.07.2013 252   
   HCL 25 DIN 2013 APROBARE PRELUARE TORENTI MALAIA - 30.07.2013 264   
   HCL 23 DIN 2013 ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI MALAIA 10.06.2013 278   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia