PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 32 DIN 26 IUNIE 2020 22   
   MALAIA, HCL 31 DIN 26 IUNIE 2020 19   
   MALAIA, HCL 30 DIN 26 IUNIE 2020 17   
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 31   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 36   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 30   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 25   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 32   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 46   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 47   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 39   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 49   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 45   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 43   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 46   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 44   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 42   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 37   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 38   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 42   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 39   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 42   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 49   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 50   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 51   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 48   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 53   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 47   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 47   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 49   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 43   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 41   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 142   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 83   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2013  VIZITE 
   HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA 259   
   HCL 41 DIN 2013 APROBARE REGULAMENTE CAMINE CULTURALE MALAIA 20.12.2013 261   
   HCL 40 DIN 2013 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2014 16.12.2013 268   
   HCL 39 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 16.12.2013 286   
   HCL 38 DIN 2013 APROBARE ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 16.12.2013 261   
   HCL 37 DIN 2013 APROBARE EXERCITARE ACCES FURNIZORI DE RETELE DE COMUNICATII - 29.11.2013 265   
   HCL 36 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 29.11.2013 274   
   HCL 35 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 11.11.2013 267   
   HCL 34 DIN 2013 APROBARE CONTRACTARE BULDOEXCAVATOR - 11.11.2013 280   
   HCL 33 DIN 2013 APROBARE COTIZATIE ANUALA ASOCIATIA COMUNELOR - 31.10.2013 261   
   HCL 32 DIN 2013 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE PUG MALAIA IN 2013 - 31.10.2013 266   
   HCL 31 DIN 2013 APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE REABILITARE CAMIN CULTURAL MALAIA 17.10.2013 271   
   HCL 30 DIN 2013 APROBARE PROIECT DE INVESTITII REABILITARE CAMIN CULTURAL MALAIA 17.10.2013 275   
   HCL 29 DIN 2013 MODIFICARE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA- 26.09.2013 267   
   HCL 28 DIN 2013 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN 26.09.2013 269   
   HCL NR. 27 DIN 2013 APROBARE PLAN NITRITI - 30.08.2013 270   
   HCL NR. 26 DIN 2013 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 30.08.2013 258   
   ANEXA LA HCL 25 DIN 2013 APROBARE PRELUARE TORENTI MALAIA - 30.07.2013 261   
   HCL 25 DIN 2013 APROBARE PRELUARE TORENTI MALAIA - 30.07.2013 270   
   HCL 23 DIN 2013 ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI MALAIA 10.06.2013 284   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia