×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 273

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 6   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 3   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 8   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 5   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 7   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 7   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 4   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 1   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 3   
   HCL 36 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 39   
   HCL 35 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 26   
   HCL 34 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 29   
   HCL 33 ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 38   
   HCL 32 MODIFICAREA H.C.L. NR.27/20.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.21/1999 18   
   HCL 31 COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 33   
   HCL 30 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 20   
   HCL 29 IMPLEMENTARE PROIECT AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA 59   
   HCL 28 ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PT ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE MANIFESTARI 40   
   HCL 27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC 36   
   HCL 26 APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALAIA 37   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 128   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 126   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 120   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 123   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 121   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 125   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 126   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 102   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 115   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 106   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 97   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 122   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 96   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 130   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 125   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 280   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 213   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 178   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 176   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 180   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 53 DIN 2014 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2015 177   
   HCL 52 DIN 2014 APROBARE SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE FOND GARANTARE CREDIT RURAL 235   
   HCL 51 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 165   
   HCL 50 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 159   
   HCL 49 DIN 2014 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 173   
   HCL 48 DIN 2014 APROBARE ROF APARAT DE SPECIALITATE 128   
   HCL 47 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT CAMINUL CULTURAL CIUNGET 177   
   HCL 46 DIN 2014 APROBARE ADERARE LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA 159   
   HCL 45 DIN 2014 SE IA ACT DE OPTIUNEA POLITICA A ALESILOR LOCALI 153   
   HCL 44 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 154   
   HCL 43 DIN 2014 APROBARE CONTRACT CONCESIUNE CU OBSTEA MOLIVIS 155   
   HCL 42 DIN 2014 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT 154   
   HCL 41 DIN 2014 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 157   
   HCL 40 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 168   
   HCL 39 DIN 2014 CONSTITUIRE C.L.S.U. SI CENTRU OPERATIV MALAIA 160   
   HCL 37 DIN 2014 APROBAREA REGULAM. DE ORGANIZ. SI FUNCT. AL S.V.S.U. MALAIA 164   
   HCL 38 DIN 2014 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL MANESCU GHEORGHE 164   
   HCL 36 DIN 2014 REORGANIZAREA SERV. VOLUNTAR PT. SIT. DE URGENTA 158   
   HCL 35 DIN 2014 APROB.INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII DIN CAM. CULT.CIUNGET, MALAIA 274   
   HCL 34 DIN 2014 APROB. RECTIFICARE BUGET LOCAL 158   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina