PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 531

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 10   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 8   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 13   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 14   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 20   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 18   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 27   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 23   
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 41   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 21   
   MALAIA, HCL 12 DIN 19 FEBRUARIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 11 DIN 31 IANUARIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 10 DIN 31 IANUARIE 2020 27   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 31   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 31   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 25   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 24   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 21   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 28   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 26   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 29   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 30   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 36   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 35   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 34   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 34   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 33   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 32   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 33   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 29   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 28   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 117   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 66   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 53 DIN 2014 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2015 260   
   HCL 52 DIN 2014 APROBARE SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE FOND GARANTARE CREDIT RURAL 316   
   HCL 51 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 248   
   HCL 50 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 239   
   HCL 49 DIN 2014 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 255   
   HCL 48 DIN 2014 APROBARE ROF APARAT DE SPECIALITATE 199   
   HCL 47 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT CAMINUL CULTURAL CIUNGET 259   
   HCL 46 DIN 2014 APROBARE ADERARE LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA 237   
   HCL 45 DIN 2014 SE IA ACT DE OPTIUNEA POLITICA A ALESILOR LOCALI 233   
   HCL 44 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 232   
   HCL 43 DIN 2014 APROBARE CONTRACT CONCESIUNE CU OBSTEA MOLIVIS 234   
   HCL 42 DIN 2014 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT 240   
   HCL 41 DIN 2014 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 234   
   HCL 40 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 251   
   HCL 39 DIN 2014 CONSTITUIRE C.L.S.U. SI CENTRU OPERATIV MALAIA 237   
   HCL 37 DIN 2014 APROBAREA REGULAM. DE ORGANIZ. SI FUNCT. AL S.V.S.U. MALAIA 242   
   HCL 38 DIN 2014 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL MANESCU GHEORGHE 241   
   HCL 36 DIN 2014 REORGANIZAREA SERV. VOLUNTAR PT. SIT. DE URGENTA 233   
   HCL 35 DIN 2014 APROB.INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII DIN CAM. CULT.CIUNGET, MALAIA 359   
   HCL 34 DIN 2014 APROB. RECTIFICARE BUGET LOCAL 235   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia