×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 363

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 25 APROBAREA INDEXĂRII ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA 5   
   HCL 24 MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COM. MALAIA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ,,OLTENIA CARPATICA 5   
   HCL 23 APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PT. FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL 5   
   HCL 22 APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MALAIA ȘI STATUL 3   
   HCL 21 APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. MALAIA, JUD. VÂLCEA PE ANUL 2019 4   
   HCL 20 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 4   
   HCL 19 STABILIREA LUNII APRILIE 2019 ,,LUNA CURĂȚENIEI DE PRIMĂVARĂ,, ÎN COM. MALAIA 4   
   HCL 18 APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PENTRU ANUL FINANCIAR 2018 AL COMUNEI 3   
   HCL 17 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZARE INFRA 18   
   HCL 16 STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ 15   
   HCL 15 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A COMITETULUI 13   
   HCL 14 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, AFERENT ANULUI 2018 11   
   HCL 13 APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETARILOR 10   
   HCL 12 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 13   
   HCL 11 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER ÎN CONSILIUL LOCAL MALAIA A D-LUI POPESCU RADU 10   
   HCL 10 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, JUD. VÂLCEA, PENTRU ANUL 2019-2020 13   
   HCL 9 APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PERSOANELOR 13   
   HCL 8 ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA 12   
   HCL 7 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE DE URGENȚĂ 16   
   HCL 6 APROBAREA NR DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A NR DE INDEMNIZAȚII 11   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 49   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 52   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 33   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 32   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 30   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 33   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 26   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 26   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 32   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 30   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 29   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 66   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 52   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 67   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 57   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 57   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 61   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 60   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 53   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 53 DIN 2014 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2015 208   
   HCL 52 DIN 2014 APROBARE SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE FOND GARANTARE CREDIT RURAL 265   
   HCL 51 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 195   
   HCL 50 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 189   
   HCL 49 DIN 2014 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 203   
   HCL 48 DIN 2014 APROBARE ROF APARAT DE SPECIALITATE 154   
   HCL 47 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT CAMINUL CULTURAL CIUNGET 206   
   HCL 46 DIN 2014 APROBARE ADERARE LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA 188   
   HCL 45 DIN 2014 SE IA ACT DE OPTIUNEA POLITICA A ALESILOR LOCALI 182   
   HCL 44 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 182   
   HCL 43 DIN 2014 APROBARE CONTRACT CONCESIUNE CU OBSTEA MOLIVIS 183   
   HCL 42 DIN 2014 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT 187   
   HCL 41 DIN 2014 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 188   
   HCL 40 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 202   
   HCL 39 DIN 2014 CONSTITUIRE C.L.S.U. SI CENTRU OPERATIV MALAIA 190   
   HCL 37 DIN 2014 APROBAREA REGULAM. DE ORGANIZ. SI FUNCT. AL S.V.S.U. MALAIA 195   
   HCL 38 DIN 2014 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL MANESCU GHEORGHE 193   
   HCL 36 DIN 2014 REORGANIZAREA SERV. VOLUNTAR PT. SIT. DE URGENTA 187   
   HCL 35 DIN 2014 APROB.INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII DIN CAM. CULT.CIUNGET, MALAIA 302   
   HCL 34 DIN 2014 APROB. RECTIFICARE BUGET LOCAL 187   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina