×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 250

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 36 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 20   
   HCL 35 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 11   
   HCL 34 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 10   
   HCL 33 ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 25   
   HCL 32 MODIFICAREA H.C.L. NR.27/20.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.21/1999 9   
   HCL 31 COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 14   
   HCL 30 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 9   
   HCL 29 IMPLEMENTARE PROIECT AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA 37   
   HCL 28 ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PT ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE MANIFESTARI 31   
   HCL 27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC 27   
   HCL 26 APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALAIA 28   
   HCL 25 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 28   
   HCL 24 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 27   
   HCL 23 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITATII DE CULT 26   
   HCL 22 STABILIREA LUNII APRILIE 2018 - LUNA CURATENIEI DE PRIMAVARA IN COMUNA MALAIA 31   
   HCL 21 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI DOMNULUI PLESANU IONUT GABRIEL CA AJUTOR DE URGENTA 28   
   HCL 20 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, JUDETUL VALCEA, AFERENT AN 26   
   HCL 19 APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI STATUL DE FUNCTII 32   
   HCL 18 APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A UNUI SPATIU - CLADIRE BAIE COMUNALA 80   
   HCL 17 PRIN CARE SE IA ACT DE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU PFA - SAFTA NICOLETA 67   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 122   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 116   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 108   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 109   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 108   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 118   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 116   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 88   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 108   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 96   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 86   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 114   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 88   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 119   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 116   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 262   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 203   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 168   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 168   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 170   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL 53 DIN 2014 APROBARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 2015 172   
   HCL 52 DIN 2014 APROBARE SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE FOND GARANTARE CREDIT RURAL 232   
   HCL 51 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 161   
   HCL 50 DIN 2014 RECTIFICARE BUGET LOCAL 155   
   HCL 49 DIN 2014 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 163   
   HCL 48 DIN 2014 APROBARE ROF APARAT DE SPECIALITATE 124   
   HCL 47 DIN 2014 APROBARE REGULAMENT CAMINUL CULTURAL CIUNGET 168   
   HCL 46 DIN 2014 APROBARE ADERARE LA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA 154   
   HCL 45 DIN 2014 SE IA ACT DE OPTIUNEA POLITICA A ALESILOR LOCALI 148   
   HCL 44 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 150   
   HCL 43 DIN 2014 APROBARE CONTRACT CONCESIUNE CU OBSTEA MOLIVIS 151   
   HCL 42 DIN 2014 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE CONTRACT 150   
   HCL 41 DIN 2014 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 152   
   HCL 40 DIN 2014 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 164   
   HCL 39 DIN 2014 CONSTITUIRE C.L.S.U. SI CENTRU OPERATIV MALAIA 154   
   HCL 37 DIN 2014 APROBAREA REGULAM. DE ORGANIZ. SI FUNCT. AL S.V.S.U. MALAIA 158   
   HCL 38 DIN 2014 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL MANESCU GHEORGHE 158   
   HCL 36 DIN 2014 REORGANIZAREA SERV. VOLUNTAR PT. SIT. DE URGENTA 154   
   HCL 35 DIN 2014 APROB.INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII DIN CAM. CULT.CIUNGET, MALAIA 269   
   HCL 34 DIN 2014 APROB. RECTIFICARE BUGET LOCAL 154   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina