PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 552

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 32 DIN 26 IUNIE 2020 22   
   MALAIA, HCL 31 DIN 26 IUNIE 2020 19   
   MALAIA, HCL 30 DIN 26 IUNIE 2020 17   
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 31   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 21   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 22   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 29   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 34   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 30   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 43   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 46   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 47   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 44   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 45   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 43   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 41   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 37   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 41   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 38   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 40   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 48   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 49   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 50   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 47   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 51   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 46   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 46   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 48   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 42   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 40   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 141   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 82   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI 2012 MANDAT NOU  VIZITE 
   ORGANIGRAMA 2012 255   
   HCL NR 24 DIN 2012 APROBARE PRELUNGIRE VALABILITATE PUG MALAIA - 31 10 2012 255   
   HCL NR 23 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 31 10 2012 254   
   HCL NR 22 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 16 10 2012 262   
   HCL NR 21 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 28 09 2012 266   
   HCL NR 20 DIN 2012 APROBARE PROGRAM BIBLIONET 28 09 2012 259   
   HCL NR 19 DIN 2012 APROBARE ACORD DE PRINCIPIU- EOLIENE 28 09 2012 268   
   HCL NR18 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 249   
   HCL NR17 DIN 2012 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 254   
   HCL NR16 DIN 2012 APROBARE PLAN EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA A POPULATIEI 268   
   HCL NR15 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 31 07 2012 259   
   HCL NR14 MODIFICARE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA - 31 07 2012 259   
   HCL NR13 REGLEMENTAREA UTILIZARII FOCULUI DESCHIS SI A FUMATULUI 31 07.2012 274   
   HCL NR12 APROBARE INVESTITIE REABILITARE TERMICA GRADINITA MALAIA 31 07 2012 260   
   HCL NR11 APROBARE REGULAMENT CONSILIU LOCAL MANDAT 2012-2016 - 31 07 2012 282   
   HCL NR10 DIN 2012 APROBARE INDEMNIZATIE DE SEDINTA LUNARA PENTRU CONSILIERII LOCALI - 29 06 2012 268   
   HCL NR9 DIN 2012 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL - 29 06 2012 260   
   HCL NR8 DIN 2012 IMPOZITE SI TAXE LOCALE CU 01 01 2013 DIN 29 06 2012 252   
   HCL NR7 DIN 2012 ADOPTARE PROGRAM 250   
   HCL NR6 DIN 2012 STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 253   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia