PRIMĂRIA MALAIA



27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 545

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 18   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 12   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 13   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 25   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 22   
   MALAIA, ANEXA 1 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 19   
   MALAIA, HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 26   
   MALAIA, HCL 25 DIN 16 APRILIE 2020 28   
   MALAIA, HCL 24 DIN 16 APRILIE 2020 24   
   MALAIA, HCL 23 DIN 16 APRILIE 2020 25   
   MALAIA, HCL 22 DIN 30 MARTIE 2020 38   
   MALAIA, HCL 21 DIN 30 MARTIE 2020 40   
   MALAIA, HCL 20 DIN 30 MARTIE 2020 33   
   MALAIA, HCL 19 DIN 30 MARTIE 2020 31   
   MALAIA, HCL 18 DIN 28 FEBRUARIE 2020 43   
   MALAIA, HCL 17 DIN 19 FEBRUARIE 2020 40   
   MALAIA, HCL 16 DIN 19 FEBRUARIE 2020 35   
   MALAIA, HCL 15 DIN 19 FEBRUARIE 2020 55   
   MALAIA, HCL 14 DIN 19 FEBRUARIE 2020 42   
   MALAIA, HCL 13 DIN 19 FEBRUARIE 2020 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 39   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 39   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 35   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 31   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 31   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 35   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 34   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 36   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 43   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 45   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 45   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 42   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 44   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 41   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 41   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 44   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 38   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 36   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 135   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 74   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 45 IMPOZITE TAXE PENTRU ANUL 2016 281   
   HCL 50 DIN 2015 MODIFICARE HCL 45 PE 2015 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2016 228   
   HCL 49 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 DIN HCL 8 PE 2015 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 226   
   HCL 48 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 244   
   HCL 47 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 SI 2 DIN HCL 39 DIN 2014 222   
   HCL 46 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 248   
   HCL 44 DIN 2015 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MALAIA A IMOBILULUI TEREN SPORT SAT CIUNGETU 262   
   HCL 43 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 226   
   HCL 42 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SADINTA 221   
   HCL 41 DIN 2015 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE SPATIU DIN CAMINUL SAT CIUNGETU 263   
   HCL 40 DIN 2015 MODIFICARE LISTA INVESTITII DIN HCL 3 DIN 2015, ART1 ALIN 2 LIT C ACTUALIZARE PUG 240   
   HCL 39 DIN 2015 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 231   
   HCL 38 DIN 2015 APROB PLANULUI DE APARARE IN CAZUL UNOR SIT URGENTA SEISME ALUNECARI DE TEREN 225   
   HCL 37 DIN 2015 REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONS LOCAL 234   
   HCL 36 DIN 2015 APROB REGULAMENT ELIBERARE CARD LEGITIMATIE PARCARE PERS HANDICAP 230   
   HCL 35 DIN 2015 INCHIRIERE LICITATIE SPATIU CAMIN SAT MALAIA 228   
   HCL 34 DIN 2015 DARE IN FOLOSINTA GRATUITA SPATIU DIN INCINTA DISP MED , PAROHIEI MALAIA 227   
   HCL 33 DIN 2015 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 30 IUNIE 2015 224   
   HCL 32 DIN 2015 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CONS LOCAL A DLUI CIOBANU DORU GHEORGHE 238   
   HCL 31 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 235   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia