PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 491

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 17   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 14   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 10   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 9   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 7   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 10   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 7   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 12   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 14   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 17   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 18   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 14   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 15   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 15   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 13   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 16   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 11   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 12   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 66   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 45 IMPOZITE TAXE PENTRU ANUL 2016 263   
   HCL 50 DIN 2015 MODIFICARE HCL 45 PE 2015 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2016 210   
   HCL 49 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 DIN HCL 8 PE 2015 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 208   
   HCL 48 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 224   
   HCL 47 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 SI 2 DIN HCL 39 DIN 2014 205   
   HCL 46 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 231   
   HCL 44 DIN 2015 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MALAIA A IMOBILULUI TEREN SPORT SAT CIUNGETU 244   
   HCL 43 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 211   
   HCL 42 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SADINTA 205   
   HCL 41 DIN 2015 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE SPATIU DIN CAMINUL SAT CIUNGETU 245   
   HCL 40 DIN 2015 MODIFICARE LISTA INVESTITII DIN HCL 3 DIN 2015, ART1 ALIN 2 LIT C ACTUALIZARE PUG 222   
   HCL 39 DIN 2015 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 213   
   HCL 38 DIN 2015 APROB PLANULUI DE APARARE IN CAZUL UNOR SIT URGENTA SEISME ALUNECARI DE TEREN 206   
   HCL 37 DIN 2015 REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONS LOCAL 214   
   HCL 36 DIN 2015 APROB REGULAMENT ELIBERARE CARD LEGITIMATIE PARCARE PERS HANDICAP 212   
   HCL 35 DIN 2015 INCHIRIERE LICITATIE SPATIU CAMIN SAT MALAIA 209   
   HCL 34 DIN 2015 DARE IN FOLOSINTA GRATUITA SPATIU DIN INCINTA DISP MED , PAROHIEI MALAIA 209   
   HCL 33 DIN 2015 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 30 IUNIE 2015 205   
   HCL 32 DIN 2015 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CONS LOCAL A DLUI CIOBANU DORU GHEORGHE 220   
   HCL 31 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 217   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia