×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 329

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 22   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 25   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 14   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 14   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 11   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 12   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 9   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 11   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 13   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 10   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 11   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 48   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 33   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 51   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 41   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 41   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 42   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 41   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 38   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 45 IMPOZITE TAXE PENTRU ANUL 2016 213   
   HCL 50 DIN 2015 MODIFICARE HCL 45 PE 2015 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2016 161   
   HCL 49 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 DIN HCL 8 PE 2015 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 159   
   HCL 48 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 172   
   HCL 47 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 SI 2 DIN HCL 39 DIN 2014 157   
   HCL 46 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 183   
   HCL 44 DIN 2015 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MALAIA A IMOBILULUI TEREN SPORT SAT CIUNGETU 196   
   HCL 43 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 161   
   HCL 42 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SADINTA 157   
   HCL 41 DIN 2015 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE SPATIU DIN CAMINUL SAT CIUNGETU 196   
   HCL 40 DIN 2015 MODIFICARE LISTA INVESTITII DIN HCL 3 DIN 2015, ART1 ALIN 2 LIT C ACTUALIZARE PUG 177   
   HCL 39 DIN 2015 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 168   
   HCL 38 DIN 2015 APROB PLANULUI DE APARARE IN CAZUL UNOR SIT URGENTA SEISME ALUNECARI DE TEREN 160   
   HCL 37 DIN 2015 REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONS LOCAL 168   
   HCL 36 DIN 2015 APROB REGULAMENT ELIBERARE CARD LEGITIMATIE PARCARE PERS HANDICAP 169   
   HCL 35 DIN 2015 INCHIRIERE LICITATIE SPATIU CAMIN SAT MALAIA 163   
   HCL 34 DIN 2015 DARE IN FOLOSINTA GRATUITA SPATIU DIN INCINTA DISP MED , PAROHIEI MALAIA 165   
   HCL 33 DIN 2015 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 30 IUNIE 2015 161   
   HCL 32 DIN 2015 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CONS LOCAL A DLUI CIOBANU DORU GHEORGHE 177   
   HCL 31 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 172   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina