×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 301

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 32   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 19   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 35   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 28   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 25   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 26   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 21   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 22   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 16   
   HCL 36 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 54   
   HCL 35 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 37   
   HCL 34 ALOCAREA PRIN TRANSFER A UNEI SUME PT COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITĂȚII DE CULT 40   
   HCL 33 ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL 54   
   HCL 32 MODIFICAREA H.C.L. NR.27/20.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.21/1999 31   
   HCL 31 COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 51   
   HCL 30 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 41   
   HCL 29 IMPLEMENTARE PROIECT AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA 71   
   HCL 28 ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PT ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE MANIFESTARI 56   
   HCL 27 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC 50   
   HCL 26 APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI IMOBIL APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MALAIA 52   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   HCL 71 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2018 148   
   HCL 70 ALOCARE SUME PENTRU SARBATORILE DE IARNA 146   
   HCL 69 RECTIFICARE BUGET LOCAL 138   
   HCL 68 PRELUAREA CA VENIT A EXCEDENTULUI 134   
   HCL 67 APROBARE COFINANTARE OB INV MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA EDILITARA RUTIERA 144   
   HCL 66 APROBARE DOCUMENTATIE OBIECTIV INTEGRAT MODERNIZARE EXTINDERE INFRASTRUCTURA RUTIERA EDILITAR 138   
   HCL 65 MODIFICARE COMPLETARE HCL 24 DIN 2017 140   
   HCL 64 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 116   
   HCL 63 STADIU INSCRIERE DATE REGISTRU AGRICOL 133   
   ANEXA 3 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 119   
   ANEXA 2 LA HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALĂ 119   
   ANEXA 1 HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA 134   
   HCL 62 NOMENCLATURĂ STRADALA UAT MALAIA 111   
   HCL 61 PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2018 147   
   HCL 60 VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL 139   
   HCL 59 DIN 2017 STABILIRE SALARII DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL 312   
   HCL 58 DIN 2017 STABILIRE INDEMNIZATIE DE SEDINTA 231   
   HCL 57 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET LOCAL 197   
   HCL 56 DIN 2017 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 194   
   HCL 55 DIN 2017 ACORDAREA DE PREMII IN BANI ELEVILOR CARE AU OBTINUT REZULTATE DEOSEBITE 194   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 45 IMPOZITE TAXE PENTRU ANUL 2016 203   
   HCL 50 DIN 2015 MODIFICARE HCL 45 PE 2015 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2016 154   
   HCL 49 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 DIN HCL 8 PE 2015 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 151   
   HCL 48 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 165   
   HCL 47 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 SI 2 DIN HCL 39 DIN 2014 151   
   HCL 46 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 175   
   HCL 44 DIN 2015 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MALAIA A IMOBILULUI TEREN SPORT SAT CIUNGETU 188   
   HCL 43 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 153   
   HCL 42 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SADINTA 150   
   HCL 41 DIN 2015 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE SPATIU DIN CAMINUL SAT CIUNGETU 185   
   HCL 40 DIN 2015 MODIFICARE LISTA INVESTITII DIN HCL 3 DIN 2015, ART1 ALIN 2 LIT C ACTUALIZARE PUG 163   
   HCL 39 DIN 2015 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 161   
   HCL 38 DIN 2015 APROB PLANULUI DE APARARE IN CAZUL UNOR SIT URGENTA SEISME ALUNECARI DE TEREN 151   
   HCL 37 DIN 2015 REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONS LOCAL 156   
   HCL 36 DIN 2015 APROB REGULAMENT ELIBERARE CARD LEGITIMATIE PARCARE PERS HANDICAP 161   
   HCL 35 DIN 2015 INCHIRIERE LICITATIE SPATIU CAMIN SAT MALAIA 155   
   HCL 34 DIN 2015 DARE IN FOLOSINTA GRATUITA SPATIU DIN INCINTA DISP MED , PAROHIEI MALAIA 157   
   HCL 33 DIN 2015 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 30 IUNIE 2015 153   
   HCL 32 DIN 2015 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CONS LOCAL A DLUI CIOBANU DORU GHEORGHE 167   
   HCL 31 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 165   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina