PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 517

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.18 - ÎNCHIRIEREA TERENULUI 9   
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 14   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 14   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 27   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 15   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 11   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 12   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 18   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 16   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 16   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 14   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 18   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 20   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 16   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 14   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 16   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 24   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 26   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 25   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 16   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 21   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 19   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 23   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 25   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 30   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 29   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 25   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 27   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 26   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 23   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 27   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 22   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 22   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 101   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 61   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2015  VIZITE 
   HCL 45 IMPOZITE TAXE PENTRU ANUL 2016 271   
   HCL 50 DIN 2015 MODIFICARE HCL 45 PE 2015 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2016 218   
   HCL 49 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 DIN HCL 8 PE 2015 ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 216   
   HCL 48 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 232   
   HCL 47 DIN 2015 MODIFICARE ART.1 SI 2 DIN HCL 39 DIN 2014 213   
   HCL 46 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 239   
   HCL 44 DIN 2015 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MALAIA A IMOBILULUI TEREN SPORT SAT CIUNGETU 252   
   HCL 43 DIN 2015 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 217   
   HCL 42 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SADINTA 212   
   HCL 41 DIN 2015 APROBARE INCHIRIERE LICITATIE SPATIU DIN CAMINUL SAT CIUNGETU 253   
   HCL 40 DIN 2015 MODIFICARE LISTA INVESTITII DIN HCL 3 DIN 2015, ART1 ALIN 2 LIT C ACTUALIZARE PUG 230   
   HCL 39 DIN 2015 ORGANIZAREA SI SARBATORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA 221   
   HCL 38 DIN 2015 APROB PLANULUI DE APARARE IN CAZUL UNOR SIT URGENTA SEISME ALUNECARI DE TEREN 214   
   HCL 37 DIN 2015 REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONS LOCAL 223   
   HCL 36 DIN 2015 APROB REGULAMENT ELIBERARE CARD LEGITIMATIE PARCARE PERS HANDICAP 220   
   HCL 35 DIN 2015 INCHIRIERE LICITATIE SPATIU CAMIN SAT MALAIA 217   
   HCL 34 DIN 2015 DARE IN FOLOSINTA GRATUITA SPATIU DIN INCINTA DISP MED , PAROHIEI MALAIA 217   
   HCL 33 DIN 2015 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 30 IUNIE 2015 213   
   HCL 32 DIN 2015 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CONS LOCAL A DLUI CIOBANU DORU GHEORGHE 228   
   HCL 31 DIN 2015 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 225   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia