PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 517

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR.18 - ÎNCHIRIEREA TERENULUI 9   
   HOTĂRÂREA NR.17-APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A CLS 14   
   HOTĂRÂREA NR.16-APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, ANUL ȘCOLAR 2020-2021; 14   
   HOTĂRÂREA NR.15-STABILIREA SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL; 27   
   HOTĂRÂREA NR.14- APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 259214,65 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019 15   
   HOTĂRÂREA NR.13-APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2019, MALAIA; 11   
   HOTĂRÂREA NR 12- APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MALAIA, JUDEÂUL VÂLCEA, PE ANUL 2020 12   
   HOTĂRÂREA NR.11- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 18   
   HOTĂRÂREA NR.10- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PBLICE, A COMUNEI MALAIA - 2020 16   
   HOTĂRÂREA NR.9- PLAN DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 16   
   HOTĂRÂREA NR.8- ACORDARE PREMIU, SOȚILOR,LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 14   
   HOTĂRÂREA NR.7- STABILIRE SITUAȚII SPECIALE PENTRU AJUTOARE DE URGENȚĂ 18   
   HOTĂRÂREA NR.6- APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI SI A NUMĂRULUI DE INDEMNIZAȚII,PERS.HAND. 20   
   HOTĂRÂREA NR.5- MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE CL MALAIA, PENTRU PROGRAME DE DEZV. 16   
   HOTĂRÂREA NR.4- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MICLAUȘ GHEORGHE 14   
   HOTĂRÂREA NR.3 - MODIFICAREA ȘI COMPLETARE HCL MALAIA NR.1/29.06.2016, COMISIA DE VALIDARE 16   
   HOTĂRÂREA NR.2 - APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 24   
   HOTĂRÂREA NR.1 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 26   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 25   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 19   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 16   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 21   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 19   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 23   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 25   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 30   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 29   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 25   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 27   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 26   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 23   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 27   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 22   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 22   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 101   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 61   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HCL 26 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 205   
   HCL 25 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 188   
   HCL 24 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 192   
   HCL 23 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 198   
   HCL 22 DIN 2016 STABILIREA CRITERIILOR DE IDENTIFICARE SI INCADRARE A IMOBILELOR NEINGRIJITE 195   
   HCL 21 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 237   
   HCL 20 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 206   
   HCL 19 DIN 2016 APROBARE CONTRACT VOLUNTARIAT 201   
   HCL 18 DIN 2016 STABILIREA LUNII APRILIE 2016 LUNA CURATENIEI 194   
   HCL 17 DIN 2016 APROBARE ASOCIERE GRUP LOCAL PESCUIT TARA LOVISTEI 221   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 161   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 185   
   HCL 15 DIN 2016 STABILIRE MODALITATI IDENTIFICARE BENEFICIARI STIMULENTE EDUCATIONALE 214   
   HCL 14 DIN 2016 APROBARE PLAN EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA A POPULATIEI SI A BUNURILOR MAT MALAIA 198   
   HCL 13 DIN 2016 APROBARE PLAN ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI MALAIA PE 2016 207   
   HCL 12 DIN 2016 MODIFICARE ANEXA HCL 26/2014 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT TEREN CAMIN CULTURAL CIUNGET 216   
   HCL 11 DIN 2016 APROBARE RETEA SCOLARA MALAIA 2016 2017 204   
   HCL 10 DIN 2016 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 188   
   HCL 9 DIN 2016 APROBARE CONT INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2015 185   
   HCL 8 DIN 2016 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 188   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia