×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 374

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 25 APROBAREA INDEXĂRII ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA 17   
   HCL 24 MANDATAREA REPREZENTANȚILOR COM. MALAIA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ,,OLTENIA CARPATICA 16   
   HCL 23 APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PT. FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL 17   
   HCL 22 APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MALAIA ȘI STATUL 11   
   HCL 21 APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM. MALAIA, JUD. VÂLCEA PE ANUL 2019 12   
   HCL 20 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 12   
   HCL 19 STABILIREA LUNII APRILIE 2019 ,,LUNA CURĂȚENIEI DE PRIMĂVARĂ,, ÎN COM. MALAIA 11   
   HCL 18 APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PENTRU ANUL FINANCIAR 2018 AL COMUNEI 11   
   HCL 17 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZARE INFRA 31   
   HCL 16 STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ 23   
   HCL 15 APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENȚĂ A COMITETULUI 20   
   HCL 14 APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI MALAIA, AFERENT ANULUI 2018 17   
   HCL 13 APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE PROPRIETARILOR 16   
   HCL 12 MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 22   
   HCL 11 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER ÎN CONSILIUL LOCAL MALAIA A D-LUI POPESCU RADU 17   
   HCL 10 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA MALAIA, JUD. VÂLCEA, PENTRU ANUL 2019-2020 19   
   HCL 9 APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PERSOANELOR 19   
   HCL 8 ACORDAREA UNUI PREMIU ÎN VALOARE DE 1500LEI, SOȚILOR CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA 21   
   HCL 7 STABILIREA UNOR SITUAȚII SPECIALE ÎN CARE MAI POT FI ACORDATE AJUTOARE DE URGENȚĂ 33   
   HCL 6 APROBAREA NR DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A NR DE INDEMNIZAȚII 22   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HCL 56 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 57   
   HCL 55 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2019 59   
   HCL 54 MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL MALAIA PENTRU PROGRAME 41   
   HCL 53 VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CONSILIUL LOCAL MALAIA, AL DL. CIUCA PAVEL ADRIAN 38   
   HCL 52 MODIFICAREA HCL NR.32 DIN 31.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.21.1999 INV 37   
   HCL 51 APROBAREA ALOCARII UNOR SUME DE LA BUGETUL LOCALIN VED EREA ORGANIZARII SARBATORILOR DE IARN 40   
   HCL 50 MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 DIN H.C.L. NR.15/23.03.2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR 32   
   HCL 49 MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 32   
   HCL 48 DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL PĂUNESCU DUMITRU OCTAVIAN ȘI VACANTAREA POSTULUI DE CONSILIER 37   
   HCL 47 APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI ,,AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL,MALAIA 39   
   HCL 46 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 37   
   HCL 45 APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 73   
   HCL 44 ACORDAREA SUMEI DE 5000 LEI, DL. CROITORESCU C-TIN CA AJUTOR DE URGENȚĂ PT REFACEREA LOCUINȚE 59   
   HCL 43 ASOCIEREA COM. MALAIA CU ORAȘUL HOREZU ȘI COM. VAIDEENI , JUD. VÂLCEA 73   
   HCL 42 MODIFICAREA ART.1 ALIN.(2) DIN H.C.L. 41/25.07.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA 62   
   HCL 41 ORGANIZAREA ȘI SĂRBĂTORIREA ZILELOR COMUNEI MALAIA, JUDEȚUL VÂLCEA 65   
   HCL 40 ACORDAREA DE PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN COMUNA MALAIA CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE 67   
   HCL 39 ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE 68   
   HCL 38 APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE EFICIENTIZARE 59   
   HCL 37 ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HCL 26 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 163   
   HCL 25 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 148   
   HCL 24 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 151   
   HCL 23 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 158   
   HCL 22 DIN 2016 STABILIREA CRITERIILOR DE IDENTIFICARE SI INCADRARE A IMOBILELOR NEINGRIJITE 156   
   HCL 21 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 192   
   HCL 20 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 163   
   HCL 19 DIN 2016 APROBARE CONTRACT VOLUNTARIAT 156   
   HCL 18 DIN 2016 STABILIREA LUNII APRILIE 2016 LUNA CURATENIEI 150   
   HCL 17 DIN 2016 APROBARE ASOCIERE GRUP LOCAL PESCUIT TARA LOVISTEI 171   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 129   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 146   
   HCL 15 DIN 2016 STABILIRE MODALITATI IDENTIFICARE BENEFICIARI STIMULENTE EDUCATIONALE 172   
   HCL 14 DIN 2016 APROBARE PLAN EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA A POPULATIEI SI A BUNURILOR MAT MALAIA 155   
   HCL 13 DIN 2016 APROBARE PLAN ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI MALAIA PE 2016 164   
   HCL 12 DIN 2016 MODIFICARE ANEXA HCL 26/2014 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT TEREN CAMIN CULTURAL CIUNGET 174   
   HCL 11 DIN 2016 APROBARE RETEA SCOLARA MALAIA 2016 2017 171   
   HCL 10 DIN 2016 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 149   
   HCL 9 DIN 2016 APROBARE CONT INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2015 147   
   HCL 8 DIN 2016 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 150   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina