PRIMĂRIA MALAIA27 Februarie
Postat de aaa: malaia
Hits: 562

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   MALAIA, HCL 44 DIN 27 AUGUST 2020 2   
   MALAIA, HCL 43 DIN 27 AUGUST 2020 2   
   MALAIA, HCL 42 DIN 27 AUGUST 2020 2   
   MALAIA, HCL 41 DIN 27 AUGUST 2020 2   
   MALAIA, HCL 40 DIN 27 AUGUST 2020 2   
   MALAIA, HCL 39 DIN 30 IULIE 2020 13   
   MALAIA, HCL 38 DIN 30 IULIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 37 DIN 30 IULIE 2020 12   
   MALAIA, HCL 36 DIN 30 IULIE 2020 10   
   MALAIA, HCL 35 DIN 30 IULIE 2020 9   
   MALAIA, HCL 34 DIN 30 IULIE 2020 11   
   MALAIA, HCL 33 DIN 30 IULIE 2020 9   
   MALAIA, HCL 32 DIN 26 IUNIE 2020 42   
   MALAIA, HCL 31 DIN 26 IUNIE 2020 36   
   MALAIA, HCL 30 DIN 26 IUNIE 2020 29   
   MALAIA, HCL 29 DIN 28 MAI 2020 43   
   MALAIA, HCL 28 DIN 28 MAI 2020 38   
   MALAIA, HCL 27 DIN 28 MAI 2020 31   
   MALAIA, ANEXA 3 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 44   
   MALAIA, ANEXA 2 LA HCL 26 DIN 16 APRILIE 2020 39   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR 63 DIN 20.12.2019 - APR ACTULUI ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.15331 54   
   HOTĂRÂREA NR 62 DIN 18.12.2019 - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL- 2020 49   
   HOTĂRÂREA NR 61 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 48   
   HOTĂRÂREA NR 60 DIN 18.12.2019 - MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI EDILITARĂ 43   
   HOTĂRÂREA NR 59 DIN 18.12.2019 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ĂI FUNCTIONARE 47   
   HOTĂRÂREA NR 58 DIN 18.12.2019 - REORGANIZAREA STRUCTURII FUNCȚIONALE A APARUTULUI DE SPECIALITATE 47   
   HOTĂRÂREA NR 57 DIN 18.12.2019 - REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIUL 46   
   HOTĂRÂREA NR 56 DIN 18.12.2019 - PRIN CARE SE CONSTATA INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER 49   
   HOTĂRÂREA NR 55 DIN 29.11.2019 - SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT, A UNOR LUCRĂRI 54   
   HOTĂRÂREA NR 54 DIN 29.11.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. I DIN H.C.L. NR.67 DIN 25.10.2017 54   
   HOTĂRÂREA NR 53 DIN 29.11.2019 - ACORDAREA UNUI PREMIU ELEVULUI CIOCAN ION ADELIN DIN COMUNA MALAIA 58   
   HOTĂRÂREA NR 52 DIN 29.11.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 54   
   HOTĂRÂREA NR 51 DIN 29.11.2019 - ALOCAREA SUMEI DE ... LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MALAIA 58   
   HOTĂRÂREA NR 50 DIN 29.11.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 51   
   HOTĂRÂREA NR 49 DIN 31.10.2019 - APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 51   
   HOTĂRÂREA NR 48 DIN 31.10.2019 - STABILIREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT 53   
   HOTĂRÂREA NR 47 DIN 31.10.2019 - MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTIȚII AFERENTĂ BUGETULUI 49   
   HOTĂRÂREA NR 46 DIN 31.10.2019 - ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 49   
   HOTĂRÂREA NR 45 DIN 30.09.2019 - APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI 148   
   HOTĂRÂREA NR 44 DIN 30.09.2019 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FUNCȚIILOR PUBLICE LOCALE 90   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  HOTARARI CONSILIU 2016  VIZITE 
   HCL 26 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 221   
   HCL 25 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 203   
   HCL 24 DIN 2016 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 208   
   HCL 23 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 213   
   HCL 22 DIN 2016 STABILIREA CRITERIILOR DE IDENTIFICARE SI INCADRARE A IMOBILELOR NEINGRIJITE 210   
   HCL 21 DIN 2016 APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 250   
   HCL 20 DIN 2016 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 220   
   HCL 19 DIN 2016 APROBARE CONTRACT VOLUNTARIAT 217   
   HCL 18 DIN 2016 STABILIREA LUNII APRILIE 2016 LUNA CURATENIEI 209   
   HCL 17 DIN 2016 APROBARE ASOCIERE GRUP LOCAL PESCUIT TARA LOVISTEI 236   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 176   
   HCL 16 DIN 2016 APROBARE REZULTATE INVENTARIERE PATRIMONIU 2015 201   
   HCL 15 DIN 2016 STABILIRE MODALITATI IDENTIFICARE BENEFICIARI STIMULENTE EDUCATIONALE 229   
   HCL 14 DIN 2016 APROBARE PLAN EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA A POPULATIEI SI A BUNURILOR MAT MALAIA 213   
   HCL 13 DIN 2016 APROBARE PLAN ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI MALAIA PE 2016 221   
   HCL 12 DIN 2016 MODIFICARE ANEXA HCL 26/2014 TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT TEREN CAMIN CULTURAL CIUNGET 228   
   HCL 11 DIN 2016 APROBARE RETEA SCOLARA MALAIA 2016 2017 220   
   HCL 10 DIN 2016 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 204   
   HCL 9 DIN 2016 APROBARE CONT INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 2015 200   
   HCL 8 DIN 2016 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 202   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia