PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   SCRISOAREA PRIMARULUI 2019 7   
   INCADRARE IN ZONA 13.02.2020 6   
   SITUATIA EXISTENTA 13.02.2020 8   
   REGULAMENT 13.02.2020 4   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 13.02.2020 7   
   MEMORIU PUZ 13.02.2020 5   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 9   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 8   
   PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 11   
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 12   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 14   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 13   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 24   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 26   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia