PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   STRATEGIE DE DEZVOLTARE -COMUNA MALAIA 9   
   ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 5   
   PROGRAM DE COLECTARE ELECTROCASNICE 7   
   LISTA DOCUMENTE INFORMAȚII PUBLICE 14   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2020 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 7   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2020 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 9   
   PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE STANCIOIU ILIE ȘI STOIENESCU ROXANA-ZOE 6   
   HOTARAREA NR.2 - STABILIREA CENTRELOR DE VACCINARE LA NIVELUL JUDEŢULUI VÂLCEA 8   
   PROIECT HOTĂRÂRE APROBARE TAXE ȘI IMPOZITE PENTRU ANUL 2021 30   
   ORDINUL NR.683 CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 30   
   ANUNŢ ÎNTRERUPERE ENERGIE ELECTRICĂ 08.10.2020 26   
   LISTA CU FUNCȚIILE DIN CADUL PRIMĂRIEI MALAIA LA DATA DE 30.09.2020 41   
   ANEXE - PROIECT HCL - REGULAMENT SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE 39   
   PROIECT HOTĂRÂRE - APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 34   
   PROIECT HOTĂRÂRE - APROBAREA ÎNFIINŢĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia