PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 5   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 8   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 8   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 18   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 20   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 18   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 21   
   REGULAMENT DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 19   
   ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 19   
   MEMORIU PUZ 19   
   RAPORTUL PRIMARULUI - STAREA COMUNEI MALAIA PE ANUL 2018 48   
   RAPORT - PRIVIND SITUAȚIA GESTIONĂRII BUNURILOR PE ANUL 2018 39   
   DISPOZIȚIA NR.105/2019 - DELIMITARE SECȚII DE VOTARE ȘI STABILIRE SEDII - ALEGERE PREȘEDINTE 2019 40   
   LISTĂ SALARII 30.09.2019 FUNCȚII PUBLICE ȘI PERSONAL CONTRACTUAL 58   
   DISPOZIȚIA NR.98 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 30.09.2019 42   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia