PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 30   
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 26   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 29   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 27   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 41   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 40   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 37   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 40   
   REGULAMENT DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 38   
   ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 37   
   MEMORIU PUZ 39   
   RAPORTUL PRIMARULUI - STAREA COMUNEI MALAIA PE ANUL 2018 68   
   RAPORT - PRIVIND SITUAȚIA GESTIONĂRII BUNURILOR PE ANUL 2018 61   
   DISPOZIȚIA NR.105/2019 - DELIMITARE SECȚII DE VOTARE ȘI STABILIRE SEDII - ALEGERE PREȘEDINTE 2019 61   
   LISTĂ SALARII 30.09.2019 FUNCȚII PUBLICE ȘI PERSONAL CONTRACTUAL 84   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia