PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   SCRISOAREA PRIMARULUI 2019 51   
   INCADRARE IN ZONA 13.02.2020 52   
   SITUATIA EXISTENTA 13.02.2020 41   
   REGULAMENT 13.02.2020 41   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 13.02.2020 46   
   MEMORIU PUZ 13.02.2020 44   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 43   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 43   
   PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 43   
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 39   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 40   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 38   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 52   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 51   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 48   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia