PRIMĂRIA MALAIA  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   REGLEMENTARI URBANISTICE 13.02.2020 41   
   MEMORIU PUZ 13.02.2020 38   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 38   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 37   
   PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 36   
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 31   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 33   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 32   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 44   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 45   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 43   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 46   
   REGULAMENT DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 43   
   ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 44   
   MEMORIU PUZ 44   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2017 Primăria Comunei Malaia