PRIMĂRIA MALAIA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   LISTA CU FUNCȚIILE ȘI SALARIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MALAIA LA DATA DE 31.03.2021 88   
   STUDIU DE OPORTUNITATE - ÎNCHIRIEREA CONCESIONAREA A SUPRAFEŢEI DE 486,95 HA PAJIŞTI 83   
   PROIECT INCHIRIERE PASUNE COASTA BENGHII 2021 44   
   INFORMAREA CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA BIROURILOR DE RELAȚII CU PUBLICUL OCPI VÂLCEA 43   
   STRATEGIE DE DEZVOLTARE -COMUNA MALAIA 83   
   ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 48   
   PROGRAM DE COLECTARE ELECTROCASNICE 51   
   LISTA DOCUMENTE INFORMAȚII PUBLICE 59   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2020 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 44   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2020 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 45   
   PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE STANCIOIU ILIE ȘI STOIENESCU ROXANA-ZOE 39   
   HOTARAREA NR.2 - STABILIREA CENTRELOR DE VACCINARE LA NIVELUL JUDEŢULUI VÂLCEA 43   
   PROIECT HOTĂRÂRE APROBARE TAXE ȘI IMPOZITE PENTRU ANUL 2021 74   
   ORDINUL NR.683 CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 59   
   ANUNŢ ÎNTRERUPERE ENERGIE ELECTRICĂ 08.10.2020 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina