PRIMĂRIA MALAIA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   SCRISOAREA PRIMARULUI 2019 88   
   INCADRARE IN ZONA 13.02.2020 89   
   SITUATIA EXISTENTA 13.02.2020 77   
   REGULAMENT 13.02.2020 77   
   REGLEMENTARI URBANISTICE 13.02.2020 80   
   MEMORIU PUZ 13.02.2020 88   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA NR.52 DIN 2003 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 85   
   RAPORT DE EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2019 ȘI PROCES VERBAL DE AFIȘARE 80   
   PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 80   
   LISTA PERSOANELOR DESEMNATE PENTRU A COLABORA CU ORGANUL FISCAL CENTRAL PRIVIND ACORDAREA ASISTENȚEI 75   
   ANUNȚ PRIVIND TERMENE DE DECLARARE DATE REGISTRU AGRICOL + PROCES VERBAL PUBLICARE ANUNȚ 76   
   OG 28 DIN 2008 - REGISTRUL AGRICOL 75   
   PROIECT - STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2020 90   
   ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ - SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ 87   
   SITUAȚIA EXISTENTĂ 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina