PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 715

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SERV DE ILUMINAT PUBLIC, ALEGERE FORMA GESTIUNE 5   
   PROIECT HOTARARE ACORDARE DREPT SERVITUTE COASTA BENGHII 9   
   PROIECT HOTARARE COMPLETARE ART 1 HCL PREMII ELEVI 10   
   PROIECT HOTARARE MODIFICARE HCL ADI TARA LOVISTEI 9   
   PROIECT HOTARARE APROBARE DEMARARE PROCEDURA INDREPTARE ERORI PUG MALAIA 7   
   PROIECT HOTARARE APROBARE CORECTARE ERORI INTRA/EXTRAVILAN PUG MALAIA 7   
   PROIECT HOTARARE ALOCARE SUME ZILELE COMUNEI 31.08.2021 9   
   PROIECT HOTARARE MODIFICARE HCL 37 ACORDARE DREPT SERVITUTE 28.07.2021 6   
   PROIECT HOTARARE ACORDARE PREMII ELEVI 28.07.2021 6   
   PROIECT HOTARARE MODIFICARE LISTA INVESTITII 28.07.2021 5   
   PROIECT HOTARARE APROBARE ROF PRIMARIE 28.07.2021 5   
   PROIECT HOTARARE APROBARE ACT ADITIONAL CONCESIUNE TEREN O MOLIVIS 28.07.2021 5   
   PROIECT HOTARARE APROBARE DOCUM TEH ECON OB INV REABILITARE TROTUARE SAT MALAIA 28.07.2021 4   
   PROIECT HOTARARE EXECUTIE BUGET LA SEM I 2021 28.07.2021 5   
   PROIECT HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 28.07.2021 6   
   PROIECT HOTARARE APROBARE DOCUM TEH ECON OB INV EXTINDERE APA CIUNGET 30.06.2021 6   
   PROIECT HOTARARE STABILIRE SALARII SERVICIU APA MALAIA 30.06.2021 5   
   PROIECT HOTARARE ACORDARE STIMULENT FINANCIAR NOU NASCUTI 30.06.2021 6   
   PROIECT HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 30.06.2021 5   
   PROIECT HOTARARE STABILIRE CONSUM CARBURANTI 30.06.2021 5   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2020  VIZITE 
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina