PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 729

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE COMISIE EVALUARE SECRETAR 29.01.2021 6   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE STUDIU OPORTUNITATE PUZ 29.01.2021 7   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA MALAIA PENTRU 2021-2022 29.01.2021 6   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE STRATEGIE DE ACHIZITII PUBLICE 29.01.2021 6   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 29.01.2021 6   
   PROIECT DE HOTARARE INCETARE MANDAT TOLEA GRIGORIE 29.01.2021 6   
   PROIECT DE HOTARARE EFICIENTA ENERGETICA SCOALA MALAIA 11   
   PROIECT DE HOTARARE EFICIENTA ENERGETICA GRADINITA MALAIA 7   
   PROIECT DE HOTARARE ACTUALIZARE INDICATORI OB INV MODERNIZARE EXTINDERE RETEA EDILITARA RUTIERA 8   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 12   
   PROIECT DE HOTARARE REGULAMENT TEREN SPORT SAT MALAIA 12   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE NORME EDILITAR GOSPODARESTI, ORDINE, CURATENIE 8   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SERV DE ILUMINAT PUBLIC, ALEGERE FORMA GESTIUNE 11   
   PROIECT HOTARARE ACORDARE DREPT SERVITUTE COASTA BENGHII 15   
   PROIECT HOTARARE COMPLETARE ART 1 HCL PREMII ELEVI 15   
   PROIECT HOTARARE MODIFICARE HCL ADI TARA LOVISTEI 13   
   PROIECT HOTARARE APROBARE DEMARARE PROCEDURA INDREPTARE ERORI PUG MALAIA 17   
   PROIECT HOTARARE APROBARE CORECTARE ERORI INTRA/EXTRAVILAN PUG MALAIA 12   
   PROIECT HOTARARE ALOCARE SUME ZILELE COMUNEI 31.08.2021 14   
   PROIECT HOTARARE MODIFICARE HCL 37 ACORDARE DREPT SERVITUTE 28.07.2021 10   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2020  VIZITE 
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina