Primarul Comunei Malaia

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

De la ├«nceput am fost constient c─â Administra╚Ťia Local─â are obliga╚Ťia s─â propun─â comunit─â╚Ťii programe pentru reabilitarea zonei. ├Än aceste condi╚Ťii, de c├ónd mi-a╚Ťi acordat ├«ncrederea dumneavoastr─â am facut tot ce mi-a stat ├«n putin╚Ť─â s─â modernizez aceasta comun─â ╚Öi s─â o aduc la nivelul demn de a se integra ├«n Uniunea European─â     MONITOR OFICIAL LOCAL
09 Mai
Postat de: malaia
Hits: 440

ATRIBUȚIILE BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE:

- primirea ╚Öi analizarea listelor cu cantita╚Ťi de lucr─âri
- primirea și analizarea temelor de proiectare
- verific─â existen╚Ťa fondurilor alocate în buget pentru fiecare achizi╚Ťie în parte;
- alegerea procedurii de achizi╚Ťie public─â
- stabileste prin nota justificativ─â criteriile de calificare ╚Öi selec╚Ťie a ofertan╚Ťilor, precum ╚Öi criteriile de atribuire;
- elaborarea, înaintarea spre semnare ╚Öi punerea la dispozi╚Ťia poten╚Ťialilor ofertan╚Ťi a documenta╚Ťiilor de atribuire/fiselor de date
- elaborarea invita╚Ťiilor sau a anun╚Ťurilor de participare
- transmiterea spre publicare în SEAP (www.e-licitatie.ro)
- transmiterea spre publicare a anun╚Ťurilor de participare c─âtre Monitorul Oficial al României ;
- elaborarea ╚Öi înaintarea spre semnare a referatelor ╚Öi dispozi╚Ťiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare ╚Öi numirea
- transmiterea informa╚Ťiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, daca este cazul;
- primirea ╚Öi solu╚Ťionarea solicitarilor de clarificare la documenta╚Ťia de atribuire; - primirea ofertelor; - particip─â la deschiderea ofertelor;
- redactarea proceselor verbale ╚Öi a rapoartelor aferente procedurilor de achizi╚Ťii publice;
- participarea la sedin╚Ťele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice ╚Öi financiare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a ofertelor admisibile
- primirea ╚Öi înaintarea în vederea solution─ârii ╚Öi redactarea actului prin care Comisia de evaluare solutioneaz─â contesta╚Ťiile;
- elaborarea ╚Öi înaintarea spre semnare a contractelor de achizitie public─â
- întocmirea notelor interne pentru restituirea garan╚Ťiilor de participare c─âtre ofertan╚Ťii câstigatori ╚Öi necâstigatori;
- stabilirea ╚Öi organizarea sedin╚Ťelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizi╚Ťiilor Publice;
- participarea împreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

(2) Biroul Achizi╚Ťii Publice mai are urmatoarele atribu╚Ťii:
preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recep╚Ťie partial─â si final─â
întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedur─â în baza proceselor verbale par╚Ťiale sau finale.

 

(3) Alte atribu╚Ťii.