PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 915

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE

  PROIECTE HOTARARI 2023  VIZITE 
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 - LISTA INVESTITII 18   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET 2023- BUGET SI ESTIMARI 22   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2022  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE DOTARE SERVICIU SOCIAL COMUNA MALAIA 9   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 11   
   ANEXA PROIECT HOTARARE APROBARE PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2023 15   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PROGRAM ANUAL ACHIZIȚII PUBLICE 2023 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PRET APA NEPOTABILA 13   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 11   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 13   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2023-2024 11   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME SUSTINERE EVENIMENTE CULTURAL-SOCIALE 10   
   PROIECT DE HOTARARE DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE 13   
   PROIECT DE HOTARARE ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL PR.ANGHEL SALIGNY RETEA CANALIZARE MENAJERA SAT MALAIA 12   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU INCENDIU 15   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE BURSE AN SCOLAR 2022-2023 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE 13   
   PROIECT DE HOTARARE HUB SERVICII MMSS 17   
   PROIECT DE HOTARARE COMPLETARE HCL NR.28/2022 16   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 14   
   PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2023 32   
   PROIECT DE HOTARARE TRECERE CLADIRE DIN DOM. PUBLIC IN PRIVAT AL UAT MALAIA SI APROBARE DEMOLARE 29   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ART.2 ALIN.1 DIN HCL NR.47/2/2020 16   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina