PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 914

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE

  PROIECTE HOTARARI 2023  VIZITE 
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 - LISTA INVESTITII 18   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET 2023- BUGET SI ESTIMARI 22   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2022  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 12   
   PROIECT DE HOTARARE CONTRIBUTIE SUSTINERE FUNCTIONARE SERV. DE AUDIT PUBLIC INTERN ACOR VALCEA 14   
   PROIECT DE HOTARARE INSUSIRE ACOR COOPERARE ACOR VALCEA 12   
   PROIECT DE HOTARARE ADERARE LA SERV. DE AUDIT PUBLIC INTERN ACOR VALCEA 10   
   PROIECT DE HOTARARE CUMPARARE TEREN BRADET INCLUDERE IN PR. REABILITARE SIST. ALIMENTARE APA MALAIA 20   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPARE IN CADRUL PNRR CU PR. EF. ENERGETICA CAMIN CULT. MALAIA 15   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPARE IN CADRUL PNRR CU PR.EF. ENERGETICA CAMINE SALISTEA SI CIUNGETU 15   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 14   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE 23   
   PROIECT DE HOTARARE IDENTIFICARE SI ACTUALIZARE INVENTAR BUNURI DOMENIU PRIVAT UAT MALAIA 18   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PRET APA NEPOTABILA UTILIZATORI 40   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 12/2021 SOLICITARE REF LA LUCRARI CORECTARE TORENTI 23   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ANEXA 1 LA HCL 3/2022 STABILIRE SALARII PRIMARIE 25   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE RECTIFICARE BUGET 2022 18   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME ZILELE COMUNEI MALAIA 28   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE IN ANUL 2022 A UNOR SUME DIN EXCEDENT PENTRU DEZVOLTARE 23   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE EXECUTIE BUGETARA LA 30.06.2022 23   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE PREMII ELEVILOR 28   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 23   
   PROIECT DE HOTARARE STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE 34   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina