PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 747

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE APA SISTEM PAUSAL 10   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2022 8   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPAREA COMUNEI PROGRAM EF ENERGETICA ILUMINAT PUBLIC 15   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT CA SURSA DE FINANTARE CHELT SECTIUNE DEZVOLTARE 13   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE INDICATORI OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 14   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEH ECON OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE MALAIA 11   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 9   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE COMPLETARE LISTA DE INVESTITII 8   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII ANEXA 2 LA HCL 20/2021 9   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NORMELOR EDILITAR GOSPODĂREȘTI 10   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI TERENULUI DE SPORT MALAIA 8   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 12   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 6   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATUTUTLUI COMUNEI MALAIA 2021 10   
   ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE INDICATORI REABILITARE CAMIN 13   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI OB INV REABILITARE CAMIN CULTURAL MALAIA 12   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE COMPLETARE LISTA INVESTITII 12   
   PROIECT DE HOTARARE COMPLETARE ANEXA LISTA INVESTITII 12   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 10   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE COMISIE JURIDICA 11.03.2021 12   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2020  VIZITE 
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina