PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 892

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE

  PROIECTE HOTARARI 2022  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE 12   
   PROIECT DE HOTARARE IDENTIFICARE SI ACTUALIZARE INVENTAR BUNURI DOMENIU PRIVAT UAT MALAIA 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PRET APA NEPOTABILA UTILIZATORI 27   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 12/2021 SOLICITARE REF LA LUCRARI CORECTARE TORENTI 17   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ANEXA 1 LA HCL 3/2022 STABILIRE SALARII PRIMARIE 16   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE RECTIFICARE BUGET 2022 11   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME ZILELE COMUNEI MALAIA 23   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE IN ANUL 2022 A UNOR SUME DIN EXCEDENT PENTRU DEZVOLTARE 18   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE EXECUTIE BUGETARA LA 30.06.2022 20   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE PREMII ELEVILOR 23   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 20   
   PROIECT DE HOTARARE STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE 29   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME CLUB SPORTIV FORESTA MALAIA 37   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT 25   
   ANEXA STAT FUNCTII 28   
   ANEXA ORGANIGRAMA 24   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA 25   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 21   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPARE PROIECT PNRR 40   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA 29   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE INDREPTARE ERORI PUG INTRAVILAN / EXTRAVILAN 63   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ALIN 1 SI 4 DIN HCL 34 DIN 2020 SERVICIU ALIM APA 67   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 86   
   PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 76   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII DE CUMPARARE TEREN BRADET 70   
   ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 71   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 66   
   PROIECT DE HOTARARE ACHIZITIE SERVICII JURIDICE CONSULTANTA 68   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT COMP ASISTENTA SOCIALA STRATEGIE PLAN ANUAL ACTIUNE 67   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE CRITERII DELIMITARE ZONE FISCALE 72   
   ANEXA 2 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA 66   
   ANEXA 1 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA INTERES LOCAL 64   
   PROIECT DE HOTARARE ATESTARE COMUNA MALAIA STATIUNE TURISTICA DE INTERES LOCAL 64   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE APA SISTEM PAUSAL 69   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2022 73   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPAREA COMUNEI PROGRAM EF ENERGETICA ILUMINAT PUBLIC 69   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT CA SURSA DE FINANTARE CHELT SECTIUNE DEZVOLTARE 72   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE INDICATORI OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 72   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEH ECON OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE MALAIA 65   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 69   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina