PRIMĂRIA MALAIA




27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 864

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE

  PROIECTE HOTARARI 2022  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME ZILELE COMUNEI MALAIA 2   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE IN ANUL 2022 A UNOR SUME DIN EXCEDENT PENTRU DEZVOLTARE 2   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE EXECUTIE BUGETARA LA 30.06.2022 7   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE PREMII ELEVILOR 7   
   PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 6   
   PROIECT DE HOTARARE STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE 12   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME CLUB SPORTIV FORESTA MALAIA 15   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT 13   
   ANEXA STAT FUNCTII 14   
   ANEXA ORGANIGRAMA 11   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA 10   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 8   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPARE PROIECT PNRR 21   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA 14   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE BURSE SCOLARE 2021-2022 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE REZULTATE INVENTARIERE 2021 9   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE COMPLETARE HCL 18/2022 GESTIUNE SERVICIU SALUBRIZARE 19   
   ANEXA PROIECT RECTIFICARE BUGET 2022 25   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 24   
   ANEXA PROIECT STAT DE FUNCTII 20   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE INDREPTARE ERORI PUG INTRAVILAN / EXTRAVILAN 44   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ALIN 1 SI 4 DIN HCL 34 DIN 2020 SERVICIU ALIM APA 51   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 68   
   PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 58   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII DE CUMPARARE TEREN BRADET 53   
   ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 53   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 48   
   PROIECT DE HOTARARE ACHIZITIE SERVICII JURIDICE CONSULTANTA 52   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT COMP ASISTENTA SOCIALA STRATEGIE PLAN ANUAL ACTIUNE 49   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE CRITERII DELIMITARE ZONE FISCALE 56   
   ANEXA 2 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA 49   
   ANEXA 1 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA INTERES LOCAL 46   
   PROIECT DE HOTARARE ATESTARE COMUNA MALAIA STATIUNE TURISTICA DE INTERES LOCAL 46   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE APA SISTEM PAUSAL 55   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2022 57   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPAREA COMUNEI PROGRAM EF ENERGETICA ILUMINAT PUBLIC 53   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT CA SURSA DE FINANTARE CHELT SECTIUNE DEZVOLTARE 58   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE INDICATORI OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 58   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEH ECON OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE MALAIA 51   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 56   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina