PRIMĂRIA MALAIA
27 Februarie
Postat de: malaia
Hits: 914

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL PE

  PROIECTE HOTARARI 2023  VIZITE 
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 - LISTA INVESTITII 18   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET 2023- BUGET SI ESTIMARI 22   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2023 23   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2022  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE DOTARE SERVICIU SOCIAL COMUNA MALAIA 9   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 11   
   ANEXA PROIECT HOTARARE APROBARE PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 2023 15   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PROGRAM ANUAL ACHIZIȚII PUBLICE 2023 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PRET APA NEPOTABILA 13   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 11   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 13   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE RETEA SCOLARA 2023-2024 11   
   PROIECT DE HOTARARE ALOCARE SUME SUSTINERE EVENIMENTE CULTURAL-SOCIALE 10   
   PROIECT DE HOTARARE DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE 13   
   PROIECT DE HOTARARE ACTUALIZARE DEVIZ GENERAL PR.ANGHEL SALIGNY RETEA CANALIZARE MENAJERA SAT MALAIA 12   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE AJUTOR DE URGENTA PENTRU INCENDIU 15   
   PROIECT DE HOTARARE ACORDARE BURSE AN SCOLAR 2022-2023 11   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE 13   
   PROIECT DE HOTARARE HUB SERVICII MMSS 17   
   PROIECT DE HOTARARE COMPLETARE HCL NR.28/2022 16   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET 2022 14   
   PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2023 32   
   PROIECT DE HOTARARE TRECERE CLADIRE DIN DOM. PUBLIC IN PRIVAT AL UAT MALAIA SI APROBARE DEMOLARE 29   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ART.2 ALIN.1 DIN HCL NR.47/2/2020 16   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
ISTORIC PROIECTE HOTARARI CONSILIUL LOCAL

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTARARE INDREPTARE ERORI PUG INTRAVILAN / EXTRAVILAN 67   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ALIN 1 SI 4 DIN HCL 34 DIN 2020 SERVICIU ALIM APA 70   
   PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII 89   
   PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 79   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII DE CUMPARARE TEREN BRADET 73   
   ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 75   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE PLAN ANUAL ACHIZITII PUBLICE 70   
   PROIECT DE HOTARARE ACHIZITIE SERVICII JURIDICE CONSULTANTA 71   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE REGULAMENT COMP ASISTENTA SOCIALA STRATEGIE PLAN ANUAL ACTIUNE 71   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE CRITERII DELIMITARE ZONE FISCALE 76   
   ANEXA 2 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA 69   
   ANEXA 1 PROIECT ATESTARE COMUNA STATIUNE TURISTICA INTERES LOCAL 67   
   PROIECT DE HOTARARE ATESTARE COMUNA MALAIA STATIUNE TURISTICA DE INTERES LOCAL 68   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE APA SISTEM PAUSAL 74   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU ANUL 2022 80   
   PROIECT DE HOTARARE PARTICIPAREA COMUNEI PROGRAM EF ENERGETICA ILUMINAT PUBLIC 73   
   PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT CA SURSA DE FINANTARE CHELT SECTIUNE DEZVOLTARE 75   
   ANEXA PROIECT DE HOTARARE INDICATORI OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 77   
   PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEH ECON OB INV MODERNIZARE DRUMURI LOCALE MALAIA 69   
   PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 75   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina